Globalisering del 1

Jag väcks av ett ettrigt motorsurr. Yrvaken associerar jag det högvarviga motorljudet med en motorsåg. Vem går loss med motorsåg på bostadsföreningens innergård. När jag hämtat mig från det plötsliga uppvaknandet förstår jag och får det också bekräftat när jag tittar ut genom fönstret. Det är vaktmästaren som har börjat vårens rensningen av gräsmattan. Till sin hjälp har han en motoriserad sopborste. Vad har hastigt uppvaknande och motordrivna räfsor att göra med globalisering? Inte mycket kan tyckas. Eller. Den manuella energin som krävs för att göra gräsmattan fin från vinterns rester har till stora delar ersatts av motorns inneboende kraft. Ett led i den ständigt pågående mekaniseringen. Men vad är mekaniseringen utan olja. Oljan är energirik och ännu så länge lättåtkomlig. Den är drivkraften och förutsättningen för de senaste 50-årens utveckling. Globaliseringens källa!

Om sambandet mellan yrvaket uppvaknande och globalisering är långsökt så får jag försöka hitta andra beröringspunkter från min mångåriga erfarenhetsbank. Låt oss backa bandet ett antal decennier. Det är nu över ett halvt sekel sedan min ungdom på 50 och 60-talet. I min uppväxt var mitt perspektivet allt annat än globalt. Livet begränsades av den lilla byn med några gårdar. Många av mina generationskamrater har växt upp under liknande förhållanden. Försörjningen var vad några kor i ladugården kunde ge plus extra påhugg från vintrarnas skogsavverkningar. På den tiden fanns för oss unga ett alternativ som lyste klarare än andra. Flytta! Var det inkomstmöjligheterna eller tätortens större utbud som drog? Som så många andra följde jag strömmen och lämnade byn. Är omflyttning från land till stad ett tecken på globalisering. Nja, de flesta skulle använda ordet urbanisering som en bättre beteckning. Men folkvandringen från land till stad hänger också ihop med vidgade marknader. Industriernas geografiska avsättningsområde blev större.

Medvetet val eller slump. Jag följde strömmen och hamnade som springschas/lärling på storföretaget Åtvidabergs lokalkontor. En trygg anställning. Ett framtidsjobb. Företaget dominerade marknaden för kontorsmaskiner. På den tiden var det skriv- och räknemaskiner som gällde på kontoren. De som köpte kontorsmaskiner från Åtvidabergs kunde känna sig trygg. Det fanns ett väl utbyggt verkstadsnät. Det var där jag kom in. Service av kontorsmaskiner. Åtvidabergs växte. Köpte upp konkurrenter och bytte namn till Facit. De kunde stolt visa upp en stor nybyggd fabrik utanför Åtvidaberg. Där skulle framtidens mekaniska räknare tillverkas. Bara något år senare var det stor kris. Elektroniska räknare gjorde sitt segertåg världen över. Företagsledningen för Facit var helt fel ute med sina beslut. De höll fast vid produkter som tidigare varit framgångsrika. Nu gjorde marknaden ett helt annat val. Japanska företag höll sig framme med den nya elektroniken och Facit föll som en sten. Globalisering. Visst kan vi i stället för globalisering använda termen teknisk utveckling men här är också grunden den stora marknaden. Eller snarare en helt ny marknad som inte hade någon lokal begränsning. För mig resulterade det i arbetslöshet. En av globaliseringens effekter. Jag tvingades tänka om.

Tredje strandhugget i min personliga kontaktyta mot globalisering är internet. När internet var ungt kunde man höra kommentarer som “det är bara en fluga”. Men nätet visade sig rymma många möjligheter. E-mail har ersatt en långsam postgång. Telefontrafiken har hittat in på nätet. Musik och film strömmar genom bredbanden. Kommunikation via sociala medier som Facebook och Twitter. Snabbheten och tillgängligheten i nyhetsförmedling har förändrat situationen för dagspressen. Listan kan göras lång. Internet har verkligen krympt avstånden. Globalisering. I min vardag finns nätet som en viktig del. Två viktiga funktioner är informationssökning och tillgången till programvara.

Tre hållpunkter i min personliga bild av globalisering. Flytten till staden. Arbetslösheten som följde på marknadsförändring och nuets dagliga turer på nätet.

This entry was posted in Globalisering. Bookmark the permalink.

One Response to Globalisering del 1

  1. Pingback: Globalisering del 2 | Funderingar och fantasier

Comments are closed.