Projekt och processer

Enligt min mening har vi på min arbetsplats problem med organisationen av arbetet. Ett sådant symtom är sammanblandning av implementationsprojekt och utvecklingsprojekt. Eftersom det ställs helt olika kunskapsmässiga krav får det allvarliga konsekvenser. Dessutom måste kunden redan i säljfasen göras uppmärksam på skillnaden. Kundens roll i de olika projekten är helt olika.

Vid implementationsprojekt eller som jag vill kalla de push-project behövs naturligtvis applikationskunnande. Kunskap om programvaran som implementeras ska överföras till kunden. Pedagogisk kunnande är en annan viktig faktor. Applikationen ska också installeras och konfigureras. Här behövs kunskap om den tekniska miljön liksom djupare förståelse av applikationen. Kunden får sätta sig på skolbänken och ta till sig applikationen. De blir en mottagare. Det är därför jag kallar det push-project.

De faktorer säljet arbetar med är tydliga. Fast funktionalitet säljs till fast pris. Då implementationer gjorts förut kan leveranstider spikas på ett tidigt stadium. Planering av implementationen kan ske då alla faktorer är kända.

Utvecklingsprojekt vill jag kalla pull-project. Här är förhållande helt annorlunda. Kunden har här en helt annan roll. I denna typ av projekt är det kunden som styr i form av vad som ska göras och bestämma ordningsföljden. De tar fram “use-case” och placerar dessa i prioritetsordning. Vår roll blir att med hjälp av utvecklingskunnande och i dialog med kunden ta fram en fungerande programvara till ett bra pris prestanda förhållande.

Här ställs säljet inför helt andra krav. Här kan priset och/eller leveranstid hållas fast medan funktionalitet är en variabel. Det är ju prioritetslistan som växer fram och förändras under arbetes gång.

På min arbetsplats har det skett en sammanblandningen av dessa projekttyperna. Då de ställer olika kunskapskrav hamnar arbetsuppgifterna på fel bord. Symptom på detta är att applikationskunniga hamnar i utvecklingsprojekt och utvecklare ska certifieras på programvara. Frågan jag ställer mig är hur detta har varit möjligt? Är det dags för en genomgång av vilka processer som finns i vårt företag?

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

2 Responses to Projekt och processer

  1. Pingback: Arbetsbelastning | Funderingar och fantasier

  2. Pingback: Vart är vi på väg | Funderingar och fantasier

Comments are closed.