Category Archives: Strukturomvandling

Digitalisering

Jag befinner mig i väntsalen, Umeå Östra. Tåget är på ingående. Väntande människor, de flesta sitter med böjda huvuden och med blicken fast förankrad på sin smartphone. De läser, klickar och swipar, koncentrerade i sin bubbla. En syn som skvallrar … Continue reading

Posted in Arbete, Demokrati, Strukturomvandling | Leave a comment

E-kronan

I kön till livsmedelsbutikens kassa blir jag varse att jag hamnat i otakt med tiden. Alla före mig i kön betalar med kort. När jag själv kommer fram och kassören räknat ihop, plockar jag fram mina sedlar och några mynt, … Continue reading

Posted in Demokrati, Globalisering, Historia, Pengar, Strukturomvandling | Leave a comment

Framtidsfrågor

Forskarkåren i miljöfrågor är nästintill helt eniga. Mänskligt agerande i nuvarande form är i längden inte hållbart. Naturen påverkas negativt. Livsbetingelserna för människan och andra arter är på allvar hotade. Förändringen går snabbt. Det som skett de senaste 50 åren … Continue reading

Posted in Miljö, Strukturomvandling | Leave a comment