Category Archives: Strukturomvandling

E-kronan

I kön till livsmedelsbutikens kassa blir jag varse att jag hamnat i otakt med tiden. Alla före mig i kön betalar med kort. När jag själv kommer fram och kassören räknat ihop, plockar jag fram mina sedlar och några mynt, … Continue reading

Posted in Demokrati, Globalisering, Historia, Pengar, Strukturomvandling | Leave a comment

Framtidsfrågor

Forskarkåren i miljöfrågor är nästintill helt eniga. Mänskligt agerande i nuvarande form är i längden inte hållbart. Naturen påverkas negativt. Livsbetingelserna för människan och andra arter är på allvar hotade. Förändringen går snabbt. Det som skett de senaste 50 åren … Continue reading

Posted in Miljö, Strukturomvandling | Leave a comment

Entreprenörsstaten

Har du hört talas om Mariana Mazzucata? Tänkte väl det. För mig var hon också okänd tills jag såg en notis om hennes bok “Entreprenörsstaten”. Titeln lagom provokativ för att jag ska ge boken en chans. Entreprenörer och stat hör … Continue reading

Posted in Strukturomvandling | Leave a comment