Category Archives: Historia

Marknaden och samhället

Hur ska historien beskrivas på ett övergripande plan? En berättelse om utveckling från det enkla till det komplexa, stegvisa framsteg till något bättre. Finns alternativ? Jag tar hjälp av en klassiker, Karl Polanyis (1886-1964) “The Great Transformation” som kom ut … Continue reading

Posted in Historia, marknader | Leave a comment

Marknad vs planering

“Historien går igen” är ett uttryck som då och då lyfts fram. Likheter finns mellan berättelser ur historien med iakttagelser från samtiden. Skeenden och diskussioner känns igen. När jag på en av mina dagliga promenader lyssnar till en podcast som … Continue reading

Posted in Historia, Organisation, Uncategorized | Leave a comment

Coronan och Trump

Är epoken Trump över? Han sprattlar, förnekar resultatet men när dimmorna skingrats verkar hans tid vara förbi. För fyra år sedan tog han över taktpinnen i vita huset, överraskande för många inklusive mig. Hans uppträdande liknade inte en politikers. Språkbruket … Continue reading

Posted in Historia | Leave a comment