Hierarkier

Jag måste avslöja en hemlighet. För de som hört min argumentation är det ingen nyhet. Det är min uppfattning att hierarkier är något som måste bekämpas.

En ny kollega började prata om revirtänkande något som han tyckte var tydligt på vår arbetsplats. Detta väckte tankar som jag inte ägnat någon större uppmärksamhet åt tidigare. Har revirtänkandet som han identifierade varit något som alltid funnits på arbetsplatsen eller är det en ny företeelse. Jag lutade åt det senare. Revirtänkande är något som fått ett allt starkare fäste.

Jag utgår från denna förändring, sann eller falsk må vara. Det går inte att styrka utan får baseras på uppfattningar. Frågan som då infinner sig är varifrån kommer denna utveckling. Är det personer som tillkommit i arbetsgruppen som haft med sig ideer och tankegångar som medfört att revirtänkandet fått fotfäste. Men det har också smittat av sig till oss gamlingar. Revirtänkandet har spritt sig. En annan förklaringsgrund är att mönster utvecklats i gruppen och fått stort inflytande på de ingående personerna. De har anammat det som rått och låtit sig påverkas av stämningarna.

Parallellt med denna utveckling har också något annat utvecklats. Vi har gått från en platt organisation till en hierarkisk organisation som utvecklats i flera nivåer. Finns det ett samband. Jag är beredd att argumentera för att så är fallet. Med en hierarkisk organisation följer också revirtänkande. Tänker man närmar på saken så känns det självklart. I en platt organisation finns inget att bevaka. Det går att lägga hela fokus på arbetsuppgiften. Men i en organisation där inflytande, status och belöningar är byggt i nivåer så är bevakning av vikt. Vi får ett revirtänkande som sätter ett annat fokus.

Den tes jag vill komma fram till är att bekämpa tendenser till en utveckling av hierarkier. Fokus rycks bort från det som ska produceras till en bevakning av positioner.

Ett intressant inlägg om en platt organisation är Jason Freids:
http://www.inc.com/magazine/20110401/jason-fried-why-i-run-a-flat-company.html

This entry was posted in Hierarki. Bookmark the permalink.

One Response to Hierarkier

  1. Pingback: Höst | Funderingar och fantasier

Comments are closed.