Category Archives: Miljö

Klimatmanifestation

I min kalender för den 27:e september finns en notering, klimatmanifestation. Även om min tidshorisont är i avtagande måste framtidsfrågor lyftas fram. Det som idag ligger avlägset, långt framåt i tiden, kommer en dag att bli nuet. Vilken miljö vill … Continue reading

Posted in Miljö | Leave a comment

Framtidsfrågor

Forskarkåren i miljöfrågor är nästintill helt eniga. Mänskligt agerande i nuvarande form är i längden inte hållbart. Naturen påverkas negativt. Livsbetingelserna för människan och andra arter är på allvar hotade. Förändringen går snabbt. Det som skett de senaste 50 åren … Continue reading

Posted in Miljö, Strukturomvandling | Leave a comment