Category Archives: Uncategorized

Förväntningar

Inom ekonomin är förväntningar en ofta återkommande term. Den ligger till grund för beslut hos marknadens aktörer. På en övergripande nivå är antaganden om konjunkturens utveckling av betydelse. Anas en uppgång tas offensiva investeringsbeslut och när en nedgång förväntas präglas … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Polarisering

Samhället är en mänsklig konstruktion. Hur vill vi ha det? Är en utgångspunkt rättvisa och ömsesidig respekt? Svårmätbara begrepp men inom oss har vi alla en känsla för vad som menas. Dagens samhälle rör sig åt ett helt annat håll, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bostadsfrågan

Bostadsfrågan har blivit en vattendelare i svensk politik. Låsta positioner! Riksdagens förtroende för ministären Löfven sviktar. Hur kan man se på det som händer? Jag försöker mig på ett resonemang utifrån två perspektiv som är ständigt närvarande i de flesta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment