Category Archives: Globalisering

Pandemi

Ordet pandemi har de senaste veckorna tagit en konkret form, blivit en del av allas verklighet. Corona-viruset eller covid-19 som blivit dess beteckning, har blivit navet som allt rör sig runt. Utgångspunkten är medicinsk, med symptom, smittspridning och andelen dödsfall. … Continue reading

Posted in Demokrati, Ekonomi, Globalisering, Historia, marknader, Miljö | Leave a comment

E-kronan

I kön till livsmedelsbutikens kassa blir jag varse att jag hamnat i otakt med tiden. Alla före mig i kön betalar med kort. När jag själv kommer fram och kassören räknat ihop, plockar jag fram mina sedlar och några mynt, … Continue reading

Posted in Demokrati, Globalisering, Historia, Pengar, Strukturomvandling | Leave a comment

Fördelningspolitik

Än en gång återvänder jag till temat ojämlikhet. Enligt min mening en ödesfråga för samtiden. Ojämlikhet är inte bara inkomstskillnader. Andra tecken är skillnader när bostadsområden jämförs eller den framväxande segregeringen av skolmiljön. Med ökande klyftor blir sociala spänningar allt … Continue reading

Posted in Globalisering, Historia, Jämlikhet | Leave a comment