Category Archives: Globalisering

E-kronan

I kön till livsmedelsbutikens kassa blir jag varse att jag hamnat i otakt med tiden. Alla före mig i kön betalar med kort. När jag själv kommer fram och kassören räknat ihop, plockar jag fram mina sedlar och några mynt, … Continue reading

Posted in Demokrati, Globalisering, Historia, Pengar, Strukturomvandling | Leave a comment

Fördelningspolitik

Än en gång återvänder jag till temat ojämlikhet. Enligt min mening en ödesfråga för samtiden. Ojämlikhet är inte bara inkomstskillnader. Andra tecken är skillnader när bostadsområden jämförs eller den framväxande segregeringen av skolmiljön. Med ökande klyftor blir sociala spänningar allt … Continue reading

Posted in Globalisering, Historia, Jämlikhet | Leave a comment

Skatteparadis

Ännu en gång hamnar jag i funderingar runt ledarskap, ansvar och samhällsförändring. Det som väcker mina tankegångar är Gabriel Zucmans bok Gömda rikedomar. Zucman är biträdande professor vid London School of Economics och tillhör gruppen av empiriskt inriktade ekonomer som … Continue reading

Posted in Globalisering, Jämlikhet | Leave a comment