Personalägt

För många år sedan bytte jag arbetsplats. En faktor som gjorde att jag fastnade för företaget var att det var personalägt. Det var ett antal konsulter som gått samman och startat ett nytt bolag med inriktning mot konsulting inom databranschen. Många år med företaget har gett erfarenheter och på senare år har jag reflekterat över utvecklingen. Här kommer mina funderingar.

Naturligtvis är det viktigt och självklart att de som går ihop känner varandra och tror sig kunna jobba ihop. Till en början kan orsaken vara att komma bort från en olustig arbetssituation. Men blicken måste riktas framåt. Är motivet att under några år jobba hårt för att sedan sälja företaget och tillägna sig värdestegringen. Motivet kan också vara att ta ut en lön som överstiger den gängse på marknaden. Eller är det att gruppen tycker om att jobba ihop och gärna vill ta tillvara möjligheten. Det finns också andra motiv men det jag vill peka på är att det måste finnas en samstämmighet mellan de som startar upp.

Men det är inte bara likstämmighet med avsikten som måste finnas utan också inställningen hur jobbet ska organiseras. Med det menar jag uppdelningen av arbetsuppgifter och ansvar, hur arbetet ska bedrivas och förväntningar på varandras arbetsinsats.

En annan faktor som måste ges stor vikt är noggrannhet vid nyrekrytering. När nya personer tillkommer förändras gruppens sammansättning. De nya måste ha samma inställning som de som startade upp företaget. Annars passar det helt enkelt inte in. En inte helt lätt uppgift. Här kan en jämförelse göras med Googles många och långa anställningsintervjuer. Erfarenheterna säger mig att företaget kan förändras om det kommer in personer med andra inställningar och kompetenser. De driver företaget i andra riktningar och skapar konflikter beträffande inriktningen.

Rekryteringen till företaget medför också en annan svårhanterbar situation. Det jag tänker på är de villkor som ska gälla för nytillkomna. Om det personalägda företaget ska fungera på sikt måste alla anställda ingå på lika villkor. Det gäller såväl aktieinnehav som röstfördelning. Ingen lätt uppgift då de som startade upp känner att företaget är deras. De vill ha kvar kontrollen. Det är lätt att börja argumentera för att de ska ha mer aktier och inflytande. Men då missas hela poängen med personalägt. För de som kommer in i ett senare skede blir det då ett ägande utan inflytande. De tillhör inte företaget fullt ut.

Hur kan ett startup-företag som består av olika personer med olika kunskapsområden fungera på sikt. Det jag vill lyfta fram är att alla kunskapsområde måste hanteras likvärdiga. En vanlig företeelse är intern marknadsföring av sitt område som det centrala för företaget. Om områdena börjar värderas och sättas olika betydelse så kommer som ett brev på posten också att det finns ett A-lag inom företaget och resten. A-laget dominerar och etablerar snart ett fast grepp om utvecklingen. Det är inte längre fråga om att jobba tillsammans utan det blir att vara support till A-laget för de som inte kunnat torgföra sitt område.

Generationsväxling är också en tidsinställd bomb. De erfarenheter jag har är att om första generationens medlemmar i företaget börjar komma upp i åldern blir deras syn på företaget ett helt annan än de yngre. De äldre vill avveckla och helst sälja företaget Och på så sätt få ut betydligt mer för sitt aktieinnehav.

Jag kanske verkar negativ men min inställning till personalägande är fortfarande positiv. Det ger möjligheter till en meningsfull och positiv arbetstid som inte finns i andra företag. Vad jag vill framhålla är att ge akt på fallgroparna.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

One Response to Personalägt

Comments are closed.