Återträffen

Jag har varit på bio. Det händer inte ofta men Anna Odells “Återträffen” lockade fram en promenad till SF-biografen nere på stan. Filmen ger en knuff åt mitt röriga förhållande till hierarkier. Den både berör och lockar fram frågeställningar. Jag får försöka samla intrycken. Vad är det i filmen som biter sig fast?

Utgångspunkten är en inbjudan som aldrig kom. Anna Odell blev inte inbjuden till återträffen med sin gamla grundskoleklass. Första delen av filmen är fiktionen hur återträffen skulle kunnat bli om hon blivit bjuden.

Filmens återträff lyfter fram frågor om hierarkier. Relationer som rådde för 20 år sedan när de gick i 9:an kommer tillbaka. Anna som spelar sig själv var klassens tönt, utstött och mobbad. Under återträffen knackar hon i glaset, begär ordet och ger sin version av klassituationen. Nu vågor han ta plats. Brytningen mellan den gamla klassens hierarki och nuets förändrade positioner blir synbara. Anna som stärkts av konstnärens kändisskap är inte längre tönten i hierarkins bottenskikt. Konflikten mellan de 20 år gamla hierarkierna och nutidens förändrade positioner är oundviklig.

I filmens andra del tar Anna kontakt med sina gamla klasskamrater. Hon vill träffas och samtala om klassen, relationerna och hierarkierna. Ingen lätt uppgift. De flesta försöker komma undan med de vanliga ursäkterna. Kontakten med Anna känns jobbig. En av de få som accepterar inbjudan är klassens idrottskille som alla såg upp till. Han med hög status. Hans plats var högst upp i hierarkin. Vid konfrontationen anklagar Anna honom för att vara den värsta mobbaren. Någonting som han inte vill kännas vid. Han har ingen minnesbild av att ha trakasserat henne. Två helt olika minnesbilder. Skillnaden i synen mellan de två väcker frågor hos mig.

Vilken betydelse har ledarskapet för relationer inom gruppen? Ledaren som varken deltar eller ser mobbingen och den mobbade som identifierar gruppens mobbing med ledaren. Vilket inflytande har ledaren på handlingsmönster som utvecklas? Hur hänger ledarskap ihop med mobbing, utstötning och förtryck? Frågorna om ledarskapet breddas.

Men hur grupper fungerar är inte bara en fråga om ledare. Ledarskapet är beroende av gruppen. Utan gruppens stöd inget ledarskap. I filmens återträff sluts leden kring de gamla relationerna. Gruppen ger sitt stöd till de som en gång var klassens ledare.

Vad tar jag med mig från filmen? Vikten att tänka i vidare banor beträffande ledarskap. Det är inte bara personlig framtoning och individuell skicklighet. Vad får vi på köpet. Vilka relationer skapas och hur blir stämningen i gruppen. Med ett snävare synsätt är risken stor för individualism och utstötning.

Filmen öppnar frågor. Den är väl värd att ses.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.