Bygga pyramider

SAS krisen väcker funderingar. Vad är det som händer? Är det ett företag på dekis eller…

Återvinning. Prylar som för den ene saknar värde kan fortfarande fylla en funktion hos någon annan. När jag motvilligt följer med in till seconhandbutiken Kupan blir jag stående framför hyllan med böcker. Där får jag syn på klassikern “Riv pyramiderna!”. För endast två kronor är den min.

När Jan Carlzon skrev boken i mitten av 80-talet var han ledare för SAS. Hans ideer om ledarskap väckte stor uppmärksamhet eller vad sägs om följande:

“Den nya människan kan inte styras med order och instruktioner. Ge
henne i stället information om målet och om vägen dit, ge henne
ansvar och befogenheter! Då frigörs en mängd energi som annars inte
finns tillgänglig.”

SAS firade triumfer. År 1984 fick de utmärkelsen “Airline of the Year”.

Dryga tjugofem år senare är det ett företag i upplösning. Nu är det helt andra tongångar. Carlzons ledarstil har ersatts med sin motsats. Något som närmast liknar en auktoritär ja näst intill militär ordergivning. Ett ultimatum presenteras. Acceptera eller konkurs. Chockverkan med kort tidshorisont. Kraftiga lönesänkningar, ökad arbetstid och försämrade pensionsvillkor. Fackföreningar som förhandlar om genomförande av försämringar känns konstigt.

Uppenbart är branschen i gungning. Sedan årsskiftet har 5 flygbolag fallit igenom. Ser vi här än en gång exempel på förändringar inom en bransch som ställer allt på huvudet? Lågprisbolagen har en helt annan syn på hur flygtrafik ska bedrivas. En förändring som SAS ledningen inte uppfattat. Tidigare framgång förblindar. Medan marknaden förändras lutar sig ledarna i SAS bekvämt tillbaka i sina chefsfåtöljer för att fortsätta inkassera framgångar. Först när röda siffror i bokföringen inte längre kan döljas blir det en väckarklocka. Till slut går det inte. Paniken bryter ut. Katastrofåtgärder. När ledningen inte ser vad som händer utanför företaget får de anställda ta ansvaret. Betala med arbetslöshet och en raserad ekonomisk situation.

Varför upptäcks inte branschens förändring? Visst förblindar framgång. Det är svårt att ompröva den positiva självbilden som framgången skapat. Men det går också peka på andra faktorer. Ligger för stort fokus på kvartalsrapporter? Räknenissar med kreativ bokföring som specialitet blir viktigare än branschkännedom. När Norwegians VD Bjørn Kjos gör följande uttalandet om VD-lönen i SAS “Bara Rickard Gustafsons lön räcker ju för att driva hela Norwegians administration” anar man något om organisationen. Innebär företagsinterna lojaliteter mellan personer på chefsnivå att den nödvändiga organisatoriska omställning omöjliggörs.

Vidgas horisonten och vi tittar bredvid de mörka branschmolnen så ser vi ändliga oljeresurser och flygbränslepriser som sticker i höjden. Något som rimmar illa med flygbolagens tillväxtmodeller. Är tider med billiga flygturer på väg mot sitt slut?

This entry was posted in Ledarskap. Bookmark the permalink.