Category Archives: Strukturomvandling

Framtidsfrågor

Forskarkåren i miljöfrågor är nästintill helt eniga. Mänskligt agerande i nuvarande form är i längden inte hållbart. Naturen påverkas negativt. Livsbetingelserna för människan och andra arter är på allvar hotade. Förändringen går snabbt. Det som skett de senaste 50 åren … Continue reading

Posted in Miljö, Strukturomvandling | Leave a comment

Entreprenörsstaten

Har du hört talas om Mariana Mazzucata? Tänkte väl det. För mig var hon också okänd tills jag såg en notis om hennes bok “Entreprenörsstaten”. Titeln lagom provokativ för att jag ska ge boken en chans. Entreprenörer och stat hör … Continue reading

Posted in Strukturomvandling | Leave a comment

Delningsekonomi

Vi använder orden för beskrivning av sammanhang, berättelser som gör samtiden mindre kaosartad. Skapar förståelse. Nya ord tillkommer, andra blir föråldrade och faller i glömska. Varje år listas ett antal nyord. Delningsekonomi är ett nyord från 2015. Avsikten är att … Continue reading

Posted in Strukturomvandling | Leave a comment