Entreprenörsstaten

Har du hört talas om Mariana Mazzucata? Tänkte väl det. För mig var hon också okänd tills jag såg en notis om hennes bok “Entreprenörsstaten”. Titeln lagom provokativ för att jag ska ge boken en chans. Entreprenörer och stat hör väl inte ihop.

Mariana Mazzucato är professor i ekonomi vid universitetet Sussex i Storbrittanien. Hon har tilldelats flera priser för sin bok. En bok som ifrågasätter rådande uppfattningar. Den sätter staten som aktör i ny belysning.

I boken bygger hon vidare på tankegångar från två klassiska idéströmningar inom ekonomiskrået. Dels influenser från John Maynard Keynes (1883-1946) som menade att staten skulle föra en aktiv ekonomisk politik. Ingripa och korrigera marknadsekonomins svängningar. Hon bygger också vidare på tankegångar från Joseph Schumpeter (1883-1950). Hans infallsvinkel var en annan. Med sökarljuset inställt på samhällets förändring och dess orsaker lyfte han fram entreprenören. De spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen menade Schumpeter. Mazzucato väver samman dessa trådar på ett övertygande sätt.

När någon nämner företagsnamnet Apple tänker de flesta på den karismatiske Steve Jobs. Urtypen för en entreprenör. År 1997 återvände han till Apple som han grundat men också tvingats lämna tolv år tidigare efter en maktstrid. Företaget var på fallrepet. Men med produkter som Ipod (2001), Iphone (2007) och Ipad (2010) förvandlades företaget till ett av de största och vinstrikaste. En förändring med entreprenörens Steve Jobs framsynthet som viktigaste källa. Så är den gängse bilden. Men här kommer Mazzucata in med en avvikande uppfattning.

I ett av bokens kapitel visar Mazzucata med tydlighet att den teknik som ligger bakom Apples framgångar togs fram med hjälp av statlig forskning och finansieringsstöd. Allt från internet och trådlöst nätverk till pekskärmar har sitt ursprung i statliga satsningar. Staten har en formande och skapande roll. Bilden av staten som en byråkratisk koloss som hämmar utvecklingen är en myt som avslöjas av Mazzucata.

Innovationer är ett resultat av en kollektiv och kumulativ process. Men ett dilemma hon pekar på är avsaknaden av samband mellan risk och avkastning. Risktagandet har varit kollektivt, socialiserats, medan vinsterna privatiseras. Trots att staten, det gemensamma, haft en avgörande betydelse tillfaller vinsterna det privata, i det aktuella exemplet Apple. Företagen som tillgodogör sig vinsterna av de statliga grundarbetet gör istället allt för att minimera sina skatter. Vi kan läsa om hur Apple flyttat sina försäljningsintäkter inom EU till Irland där de kunnat undgå skatt.

Ett tillämpningsområde som också Mazzucato berör är satsningar inom miljöområdet. Hon ser staten som naturlig initiativtagare och aktör. Traditionellt riskkapital har alldeles för kort tidshorisont. De vill ha utdelning i ett kort perspektiv och saknar den långsiktighet som behövs.

This entry was posted in Strukturomvandling. Bookmark the permalink.