Flow

Jag tillhör pappersfrossarna. Ser jag en artikel på nätet som fångar mitt intresse så måste jag bara skriva ut den på papper. Ibland läser jag den, ibland ögnar jag igenom rubrikerna men för det mesta hamnar den i högen som stuvas ner i någon låda för framtida undersökning.

När regnet slår mot rutorna är det dags för det obligatoriska sommarjobbet med städning och rensning i överfyllda skrivbordslådor. I en av lådorna bland några artiklar hittar jag boken “Flow” av författaren med det outtalbara namnet Mihaly Csikszentmihalyi. Av bokmärket att döma så kom jag halvvägs innan intresset dog ut. Även om boken ställdes åt sidan är begreppet Flow värt uppmärksamhet. Författaren för enkelhetens skull kallar jag honom Miha beskriver flow på följande sätt:

Koncentrationen är så intensiv att uppmärksamheten inte räcker till för ovidkommande saker. Medvetandet om det egna jaget försvinner och tidsuppfattningen förvrängs.

I min jakt på Flow har jag därför installerat frameworket Play på min dator. Det är ett av Java-världens svar på det populära “Ruby on Rails”. De som beskriver sitt framework på följande sätt.

web framework that’s optimized for programmer happiness and sustainable productivity. It lets you write beautiful code favoring convention over configuration.

Play har plockat många ideer från Ruby on Rails. I mitt labbande med frameworket slås jag av den enkelhet med vilket serverdelen sätts upp. Antalet kodrader kan verkligen minimeras. Däremot är det betydligt högre tröskel för klientdelen. Sökandet bland alla plugins till javascriptbiblioteket JQuery kräver sina timmar. Deras template engin känner jag mig inte heller riktigt hemma med. Klientdelen innebär också HTML5 och försöken med några av dess möjligheter har stärkt mig i övertygelsen om dess genomslagskraft. En av många nyheter med HTML5 är Websockets som kommer att helt förändra kommunikationen mellan server och klient. Serverdelen behöver ingen request från klienten utan kan skicka information direkt till de klienter som lyssnar.

Hur gick det då i min jakt på flow? Den intensiva koncentrationen fanns där. En koncentration som utifrån upplevs som brister i kontaktbarhet. Beträffande tidsuppfattningen så har timmarna bara rasat iväg. Det är snart höst! Jag har spelat med Play och varit i kontakt med Flow!

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.