Historia

Det finns ett talesätt “Lär av historien”. När erfarenheter och tidigare lärdomar utgör viktiga underlag för beslut och vägval. Vi har också alla hört uttrycket “Historien upprepar sig”. Handlingsmönster och tankegångar biter sig kvar. Misstag upprepas.

I min skolgång kunde inte historieämnet fånga mitt intresse. Staplandet av kunganamn och årtal var mer ett minnestest än något som gav kunskap och vägledning. Långt mer intressant var berättelser om nordamerikas indianer som “Den siste mohikanen” eller serietidningen med det speciella formatet, Prärie. I den enda TV-kanalen avlöste västernföljetonger varandra. En av de populäraste var “Bonanza” eller som den döptes till på svenska “Bröderna Cartwright”. Även om dessa historieberättelser var fiktion gav det en bild av 1800-talets utveckling i Amerika som etsade sig fast.

Förflyttar vi oss till nutid så fascineras jag av programmet “Mot kollapsen” i kunskapskanalen. På nätet kan programmet ses här Det ligger kvar till den 10 oktober. Program lockar fram funderingar. Beslut och vägval som vi gör idag får stor betydelser för framtiden. De blir bestämmande för vilka förhållanden som råder om hundra och två hundra år. Den historiska komponenten i programmet utgörs av korta episoder om tidigare kulturer som Anasazi, Mayaindianerna och Romarriket. Alla hade svaga punkter i sitt samhällsbygge. Programmet ställer frågan varför dessa kulturen gick under? Finns det paralleller till dagens samhälle?

Lämnar vi den övergripande samhällsnivån och istället placerar oss innanför företagets väggar så spelar historia en betydelsefull roll. Tillbakablickar på ekonomiska siffror från senaste månad, kvartal och år är viktiga komponenter. Trender och allehanda mätetal utgör underlag för beslut som får avgörande betydelse för framtiden. Något som är betydligt svårare att förutse är stora förändringar av yttre faktorer. Oftast kommer de helt oväntade men ibland borde de kunnat förutses. Åtminstone tycker man det när situationen betraktas i backspegeln. Visst känns det konstigt att elektronikens segertåg för kontorsmaskiner helt förbisågs av facitledningen. När internet var i sin linda anade vi då vilket genomslag som skulle följa? Vad är det idag som vi inte ser? Det som om 5 eller 10 år helt eller delvist förändrat förutsättningarna? Hur är det på din arbetsplats? Är väderkorn för vad som ligger i luften något som värdesätts? Är visioner om framtidsbilder något som beaktas vid beslutsfattandet?

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.