Inmatning

I min förra fundering sammanfattade jag min syn på den del av IT-branschen som jag kommit i kontakt med på följande sätt. Data kommer in, lagras och plockas ut för presentation. Då gick jag vidare med den mellersta delen lagring. Denna gång riktar jag blicken mot den första delen. Hur kommer uppgifterna in i systemen. Utgångspunkt för funderingen får bli ett försök att besvara följande fråga. Vem och var görs inmatningsarbetet?

Första svaret på min fråga blir personal inom den egna organisationen. De ansvarar för registreringsarbetet. En tidsödande uppgift speciellt om det är omfattande uppgifter som ska in. Formulären optimeras för att underlätta och snabba upp registreringen. Saker som gruppering av kolumner och tab-ordning blir viktiga.

Något som blivit allt vanligare är att uppgifter tas in från externa källor. Uppgifterna batchas in. Det kan bli allas egendom då de gamla kostsamma EDI-lösningarna efterhand ersätts med betydligt enklare och billigare web-service funktioner. Här finns en stor marknad för integration av kund/leverantörsrelationer. Företag som tagit till sig web-service tekniken har här stora möjligheter. Svaret på vem och var blir i detta fallet någon annan organisation som exporterar sina registrerade uppgifter och som tas in via mer eller mindre automatiska importfunktioner.

Den tredje typen är när registreringsarbetet flyttas ut från organisationen helt och hållet. Sociala medier som Facebook, Twitter och nu senast i raden Google+ är typexempel. Skalet för registreringen tillhandahålls men innehållet kommer in utifrån. Kunderna får själva stå för inmatningen av uppgifter. Till denna kategori hör också web-shoppar. Kunderna registrerar sin beställning i form av artikel och antal direkt i ordersystemet. Den egna organisationen befrias från kostnaden av registreringsarbetet. Även försäljningsarbetet i butik har på sina ställen tagit denna väg. Kunderna sköter själva scanningen av varorna och kassaarbetet själva. Företeelse att flytta ut registreringsarbetet från den egna organisationen är på frammarsch.

This entry was posted in Programmering. Bookmark the permalink.