Kartbilder

Framför mig på köksbordet ligger kartbladet “Fritidskarta I20 Södra”. En av tre orienteringskartor som ingår i årets upplaga av “Skoj på hoj“. Cykelorienteringen som blivit min favorit. Den ökar motivationen att komma ut och undersöka okända delar av staden och dess omgivningar. Allt på lämpligt cykelavstånd. Dagens övning blir att bege sig till gammal militär terräng, läsa kartan och pricka av några kontroller. Väl på plats finner jag att överensstämmelse mellan kartbild och verklighet inte är hundraprocentig. Tilltagande skumögdhet eller bristande kartläsning? När jag prickar av den femte kontrollens bokstav känner jag mig nöjd. Det får räcka.

Hemvägen går via stadens centrum. Byggkranar i arbete. Det omdebatterade äventyrsbadet börjar ta form. Här har vi också det i mina ögon märkliga bostadsbyggandet på Utopias tak. Visst finns behov av bostäder i en växande stad men placeringen känns både omständlig och dyr. Jag har svårt att släppa tanken på valet av plats. Kan metoden “5-x-varför” bidra till förståelsen? Ställa frågan “varför” upprepade gånger och därmed komma närmare grundorsaken. Vi gör ett försök.

Första frågan blir – varför denna placering – och svaret är inte speciellt svårt. Bakom byggjobbarnas aktivitet på Utopias tak ligger ett beslut. Här kan naturligtvis följdfrågorna ställas. När togs beslutet och av vem. För att inte hamna på avvägar undviker vi dessa sidospår och går vidare i varför-kedjan.

Frågeställning nummer två – varför togs detta beslut – är inte heller speciellt svårbesvarad. Jag tror ingen protesterar när jag påstår att beslutet grundar sig på marknadsbedömningar.

Tredje ledet i vår tankekedja blir då – varför görs denna marknadsbedömning – och här är svaret inte längre lika entydigt. En viktig del i marknadsbedömningen är hur efterfrågan ser ut. Hur den utvecklats och vilka trender som kan iakttas. Här har vi också förväntningar på framtida efterfrågan.

När vi ställer de fjärde frågan – varför denna efterfrågan – blir svaren spretigare. Runt efterfrågan finns många aspekter. Jag ska dock hålla mig till den monetära sidan. Efterfrågan kan alltid översättas i pengar. Ett pris som en konkret köpare är beredd att betala. Är köparens börs välfylld eller om betalkortet backas upp av stora kontotillgångar har vi en typ av efterfrågemönster. Det ser helt annorlunda ut om tillgångarna är begränsade. Efterfrågan påverkas av inkomstfördelningen. Återvänder vi från “5 x varför” till Utopias tak känns metoden omständlig. Varför inte direkt konstatera att det finns köpare till dessa dyra bostäder. Insikten är dock att det krävs en rejäl snedfördelning av inkomsterna för att projekt av den typen ska vara intressant.

Inför den femte frågan – varför denna inkomstfördelning – återvänder tankarna till orineteringen och gamla militärer. Jag gör halt.

När jag åter sitter hemma vid köksbordet kan jag summera dagens uppgift. Ytterligare fem kontroller avklarade på kartbilden över I20-området. På den samhälleliga kartbilden kan jag efter fyra varför och en obesvarad fråga ringa in en första betydelsefull kontroll, inkomstfördelning. Inkomstfördelningen är en grundläggande parameter. På ett övergripande plan påverkar den samhällets resursfördelningen. I den konkreta vardagen tar den sig uttryck i dyrbart bostadsbyggande på Utopias tak.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.