Peak oil

Sommaren har gjort sitt intåg i en blandning av sol och regn. Med värmen får man också ta myggen. De hör till. Gräsmattan växer och behöver sin ansning. Den gamla handgräsklipparen verkar ha gjort sitt. Lagret på ena sidan glappar rejält. Jag borde mana fram mekanikerintresset men det får bli en helt ny. Enklast så. På inköpslistan står varken robotgräsklippare eller traktorgräsklippare utan en mekaniskt konstruktion som kräver tillförsel av energi i form av personlig motion. Rätt investering i dessa tider när oljeepoken går mot sitt slut?

Det pratas om “Peak oil” vilket är den punkt när oljeproduktionen når sitt maximum. Därefter minskar produktionen. Vissa hävdar att denna punkt redan passerats. Befintliga oljefyndigheter sinar och nya som tillkommer är allt kostsammare att ta i drift eller så finns de helt enkelt inte. Ändliga resurser tar slut. En sanning som tål att upprepas när många hävdar att prismekanismen löser problemet.

Vad blir följden när en ändlig resurs börjar sina? Ja naturligtvis har vi priserna som sticker i höjden. Allt högre bensinpriser har blivit vardagsmat och prisökningen kommer att accelerera. Endast de köpstarka får tillgång till de exklusiva sista dropparna. Landmässigt har det alltid varit så. USA som är cirka 5 procent av värdens befolkning konsumerar en fjärdedel av världsproduktionen av olja. Med högre priser blir urvalet tydligare även på lokal nivå. Endast de rika befolkar bensinmackarna.

Ett annat sätt att hantera en brist är ransoneringskort som delas ut efter förmodat behov. Vi som var med 1974 kommer ihåg bensinransonering som infördes under några veckor i början av året. Ransoneringskortet var viktigt. De var en förutsättning för att få fylla tanken på sin bil. För min del en bubbla av årsmodell 64. Så här såg kortet ut som möjliggjorde inköp.

Oavsett om vi vill eller inte så tvingas konsumtionen av olja ner. Det område som berörs mest och där stora förändringar måste till är transportsektorn. Transporter är nästan totalt beroende av olja. Stanna upp en stund och fundera. Det är inte bara resandet som berörs utan indirekt slår godstransporter mot alla delar av samhället. Är det månntro denna bild vi ställs inför när vi passerar ett historiskt monument i människans historia.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.