Pendeln

Morgonrutinerna är huggna i sten. Kaffesmaken blandas med doften av trycksvärta från morgontidningen. Två delar i ett väl utstakat schema. Tidningen är obligatorisk. Så mycket läsning blir det inte utan det är bläddringen och ögnandet av rubriker som utgör en lugn uppstart på dagen.

Tidningarna dras med problem, stora problem. Annonsintäkterna har försvunnit in i webben. Tidningsdrakarna är på väg åt samma håll. Kostnader för tryckning och distribution sparas in. Är min generation av 60-plusare de sista som nostalgiskt försöker bromsa utvecklingen.

Tidningsredaktionerna har en förändrad situation att hantera. En väg som många går är att stänga in sin nätnärvaro bakom betalväggar. För mig känns det konstigt. Nätet som står för öppenhet, viljan att nå ut och dela med sig. Är lösningen ett sätt att ta med sig sin gamla affärsmodell med prenumerationer till nätet.

Jag ser en artikel som vänder på problematiken. Läsarna ska inte betala utan bidra med innehåll. Första reaktionen är negativ. Gratis arbetskraft. Tidningen hanterar sina ekonomiska problem med att sänka lönen till noll. Några få avlönade redaktörer styr innehållet. Men låt oss skaka av oss de första negativa impulserna och ta resonemanget några ytterligare steg.

Den marknadsfundamentalistiska eran har satt djupa spår. Allt ska ut på marknaden. Köpas och säljas. Till och med skatteavdrag används för att stimulera denna utveckling. Motivet sägs vara att skapa arbete. Men var ligger fördelen om oavlönad aktivitet görs om till lönearbete. Det jag ser i artikeln är det motsatta. Att göra lönearbete till oavlönad verksamhet. Är pendeln på väg att svänga?

Inom data-branschen finns en variation på temat. Open source rörelsen. I sociala media är det användarna som står för innehållet. Bidragen skapas inte av något avlönat lönearbete. Motivationsbilden blir helt annorlunda.

Nu gör sig något djup rotat inom mig påmint. En djup stämma säger “Hur ska du försörja dig? Du måste få betalt för det du gör. Du måste lönearbeta.” Här glider tankarna sakta över i argumentation för basinkomst/medborgarlön. Den andra sidan av oavlönat arbete är basinkomst. Ser man fördelar med att många bidrar utan betalning så blir diskussionen om basinkomst/medborgarlön en naturlig förlängning.

Vänder vi på resonemanget och utgår från basinkomst/medborgarlön så behövs ett öppnare företagsklimat. Inte filtrera anställningar i ett allt finmaskigare nät eller till och med låsa anställningsdörren. Det som behövs är öppenhet och inbjudan till deltagande.

Artikeln väcker ännu en tanke. Hur ska arbetet organiseras när brukaren/läsaren står för innehållet. Vilka regler ska gälla? Är det gilla-knappen som ska styra. Det populära lyfts fram, får synas och höras medan den stora massan försvinner i bruset. Vart leder diskussionen om nättrollen? Frihet contra maktens totala övervakning. Hur ska nätets etik utformas?

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.