Programvarucykeln

All programvara har ett antal stadier som passeras. Det talas om produktens livscykel. Från idestadiet över den arbetskrävande utvecklingen till förvaltningsfasen där intäkterna ska rulla in och täcka den kostsamma produktutvecklingen. Programvarans slutmål pensioneringen kommer när den försvinner från marknaden.

I mitten av 80-talet var jag med på ett hörn i ett stort projekt. Ett lönesystem skulle tas fram för en ny plattform. Arbetet skedde i nära samarbete mellan verksamhetsfolk och utvecklare. Efter något år var systemet i drift. Många lönekronor har under årens lopp passerat genom systemets transaktionstabeller. För något år sedan hörde jag att systemet gått i graven. Livscykeln hade kommit till sitt slutmål. Programvaran blev dryga 20 år.

Programvarornas livslängd blir allt kortare. En av förklaringarna är accelererande teknisk utveckling. Ny teknik tillkommer som möjliggör funktioner som gammal teknik inte klarar av. Användargränssnittens förändring är en annan orsak till den kortare livslängden. Det är också möjligt att se när programvaran går in i sin slutfas från ett annat håll. När underhållet blir kostsamt ja näst intill omöjligt närmar sig slutet. Funktioner som ska rättas eller läggas till tar enorm tid i jämförelse med den tid som kan anses rimligt. För att komma vidare måste ett nytag göras.

De flesta av dagens affärssystemsdrakar har ett antal år på sin nacke. De börjar närma sig pensionsåldern. Visst kan vi se ansiktslyftningar i form av nya gränssnitt men bakom skalet är det samma kod som det alltid varit. Tydliga tecken på att affärssystemen nått slutfasen i sin livscykel är när de hamnar i köp och sälj karusellen. Stafettpinnen överlämnas när den sista licenskronan ska halas in.

Det finns både grogrund och tendenser att mindre och mer specialiserade system börjat dyka upp. För att de ska kunna konkurrera med de generella och allomfattande drakarna vill jag peka på en viktig faktor nämligen integrationsmöjligheter. Enkelheten i tekniken för integration har förändrats drastiskt. Från “stenålderns” EDI hanterare som varken var enkel eller billig över Webservice i form av överarbetade SOAP meddelande till det betydligt enklare och växande REST utbytet. På nätet finns gott om programvara där färdiga integration används i argumenteringen. Öppna gränssnitt är ett måste. När börjar arvtagarna till de stora drakarna göra sig synliga eller finns de redan?

 

This entry was posted in Programmering. Bookmark the permalink.