Pusselbitar

Ibland händer det att stora 1000 bitarspusslet kommer fram på bordet. Bitarna vänds och sorteras. Sedan tar sökandet vid. Sökandet av bitar som passar ihop. Glädjen med pusslet kommer fram när mönstret börjar framträda. Samma glädje kände jag när jag läste en artikel i Aftonbladet. Länk till artikeln

Mitt första blogginlägg tog utgångspunkt i Daniel Pinks då nyutkomna bok Drivkraft. Hans argumentering ingår också i Peter Antman artikel. När Antman i sin artikel bidrar med sina pusselbitar kommer glädjen fram. Mönstret som beskrivs med helt andra ord medför ytterligare steg framåt. Jag tar mig friheten att låna följande stycke.

Här sker också en långsam omdefiniering av relationerna företag emellan. För det är verkligen sant att mycket av förvandlingen i IT-branschen har sina rötter i en önskan om att djupast sett förstå kundernas behov genom att öppna för en konstant dialog. Fokus flyttas därmed från försäljningsögonblicket till det gemensamma resultatet, vilket kräver samarbete och förtroende.

När jag hörde uttrycket “kunderna ska betrakta oss som partners” var det något som fastnade. Det pekar på en ändring i kund – leverantörsförhållandet från leverans av en vara mot betalning till samarbete. För utvecklingsprojektet blir det en organisation över företagsgränsen. Där utvecklare och kommande användare i nära samarbete bidrar med olika delar för att uppnå ett användbart resultat. Däremot har jag svårt att se mönstret vad det innebär för organiseringen av försäljningsarbetet. Dessa pusselbitar saknar jag fortfarande!

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.