Tid och pengar

Ett uttryck jag såg “tid är den nya valutan” är utgångspunkten denna gång. Varför tycker jag det är viktigt? På min arbetsplats har det förts en diskussion om tidredovisningssystem. Anledningen till diskussionen är att det system som används måste tillhöra en av de sämsta. Men det är inte de bakomliggande orsakerna till att detta bristfälliga system används som ska avhandlas utan det är istället funderingar om synen på tid.

Det finns en fundamental skillnaden mellan rapporter om den tid som läggs ner i företaget och de rapporter som tas ut från ekonomisystemet. I det senare fallet har debiterbara timmar kvantifierats i kronor. Debiteringgrad är traditionellt en viktig ekonomiskt faktor som ofta framhålls.

Vi borde istället inriktade uppmärksamheten på var tiden läggs ner i företaget. Låt säga att vi i företaget har 50 verksamma personer. Tillsammans blir det 400 timmar varje dag som utgör företagets samlade produkt. Den fråga som borde lyftas fram är vad vi gör av alla dessa timmar. Hur bidrar de till det gemensamma målet. Vad jag vill framhålla är vikten av en öppenhet beträffande den samlade arbetstiden. Hur den fördelas på olika delar och dess inriktning.

På min arbetsplats har hanteringen av problematik med tidsredovisningen gjort mig både upprörd och förtvivlad. Istället för att ta itu med det grundläggande problemet med projektupplägg och systemstöd så införs en kontrollapparat med attest av tidrapporterna. De frågor jag ställer mig är “Ska vi lägga ner tid på att kontrollera varandra” och “Hur bidrar det till det gemensamma målet”. Trots att vi är ett personalägt företag brottas vi med bristande delaktighet. Införande av en kontrollapparat minskar känslan av tillhörighet. Vad är det som säger att de som erövrat kontrollen och ansvaret för attestfunktionen känner mera för företaget? Och hur känner sig de som blivit fråntagen ansvaret för sin egen tidrapportering?

Det finns en i mina ögon klar skillnad mellan synen på vad företagets samlade arbetstimmar läggs ner på och försöken att höja debiteringsgrad. Sammanblandning av tid och pengar kan dölja viktiga förhållanden.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.