Tidsperspektiv

På min android-platta har jag ett schackprogram. Spelstyrkan är lämplig. Min möjlighet är långsiktiga överväganden men ibland överraskas jag av taktiska vändningar. En kombination jag förbisett. Växelverkan mellan att långsamt bygga en fördelaktig position och ta vara på tillfälliga möjligheter är intressant.

Inom schackvärlden görs distinktionen mellan taktik och strategi. Båda områden måste behärskas om spelaren ska nå framgång. Spelare med god strategisk blick men med brister i det taktiska faller ofta offer i kombinatoriska förvecklingar. Medan en god taktiker kan avväpnas med avbytesvarianter och stillsamma positionella medel.

Uppdelningen mellan långsiktiga strategiska överväganden och direkta taktiska möjligheter kan också överföras till företagens värld. Eftersom jag varit verksam inom databranschen hämtar jag exempel därifrån.

Programmerarens vardag består av frågeställningar som måste få en konkret lösning. Oftast känns problemställningen igen. Frågan “hur gjorde jag då” infinner sig. Kopiering blir ofta lösningen. Antigen direkt med användning av gamla kodblock som finns tillgängliga eller indirekt med tillämpning av kända angreppssätt. Allt detta kan jämföras med det taktiska. Variationer på ett tema.

Men det finns också en långsiktig strategisk ingrediens. Programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer förändras. På ett övergripande plan har jag har sett förändringen från procedurspråk över objektorientering till uppdelningen i olika språk för frontend och backend. Jag har också sett exempel på gamechanger som ruskat om. Ett sådat var konceptet “Convention over configuration”. Allt behöver inte vara konfigurerbart. Stora tidsvinster kan göras med ett fast regelverk. På senare tid har HTML5 förändrat spelplanen för många utvecklare. Om koncentrationen helt ligger på de dagliga problemen är det lätt att missa den överlagrade förändringsprocessen.

Resultatet av programmerarens ansträngningar är programvara. Låt oss vända blicken och betraktar förhållanden utifrån applikationsspecialistens perspektiv. Vilka taktiska och strategiska överväganden måste göras. Kunskapen om applikationen ska föras ut i praktisk användning. Användarens frågeställningar ska översättas till applikationens funktioner. Programvaran ska fungera i det dagliga arbetet. Både implementeringen och den löpande driften kan jämföras med kortsiktiga taktiska vändningar.

Men även här finns en långsiktig förändringsprocess. Applikationer har inte evigt liv även om många vill hålla fast vid denna tanke. Livslängden för programvara är begränsad. Sett ur ett strategiskt perspektiv är den portfölj av applikationer som tillhandahålls föränderlig. Ny programvara tillkommer och gammal programvara fasas ut. Här gäller det att vara lyhörd för marknadssignalerna. Ta de rätta besluten när applikationsportföljen ska förändras.

Perspektivet från schackvärlden med taktik och strategi eller översatt till kortsiktiga och långsiktiga överväganden är användbar. Uppdelningen synliggör två aspekter. Dels måste de dagliga problemställningarna få sin lösning och dels måste verksamheten vara långsiktigt hållbar. Båda måste finnas. Men som programmerare är det lätt att hålla fast vid ett språk eller ett lösningssätt. Samma sak gäller applikationsspecialisten som håller hårt om sin applikation. Det är lätt att förbise den mer strategisk och långsiktiga förändringsprocessen. Men då är också risken uppenbar att framtiden bjuder på obehagliga överraskningar.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.