Visioner

Visioner har fått flumstämpeln på sig. Fina ord som i praktiken inte behöver betyda något. De kan förekommer i presentationer när det ska imponeras eller när topparna ska övertrumfa varandra. Men visioner kan vara något annat. Någonting viktigt för företaget. Ja till och med livsviktigt för dess överlevnad. Visionerna kan bli den samordnare som behövs för att klara den snårskog av prövningar som marknaden ställer. Jag vill lyfta fram några faktorer för att visioner ska bli en kraft i företaget.

Visioner omfattar alla!

Visionerna måste diskuteras i hela gruppen/företaget. Det är inte något som bara ska avhandlas i sluta styrelserum eller ledningsgrupper. Visioner är inte till för en delgrupp utan är något som måste vara allmängods. Det måste vara på allas läppar tillhöra de vanliga samtalsämnena.

Visioner berör!

Visionerna måste ha en koppling till den dagliga verksamheten. För att flumstämpeln ska undvikas så måste visionerna beröra. De måste gripa tag i gräsrötterna. Alla måste kunna se den direkta kopplingen till den grå vardagens små frågor utan att för den skull behöva vara direkt mätbar.

Visionerna och dess tillämpning omprövas och utvecklas!

Även om visioner är något långsiktigt så är det inte något statiskt. Diskussionen måste hållas levande. Hela spektrat från visionerna över dess tillämpning och fram till besluten. Låta nya infallsvinklar och ideer komma fram som ifrågasätter. Pröva argumentens hållbarhet. Ständigt vara beredd på en revidering.

I IT-företags visioner ingår ofta ord som kunskap, kompetens och nytänkande. De försöker förmedla en bild av ett företag som står i framkant kunskapsmässigt. Företaget tar till sig nyheter, ser möjligheter och kan erbjuda tillämpningar. Låt oss för en stund försöka se hur dessa visioner tar sig ut när vi betraktar de utifrån de tre punkterna.

Visioner omfattar alla!
Finns det något forum för diskussion? Finns någon intern diskussion överhuvudtaget? Ofta blir tyvärr svaret nej på dessa frågor! Det rör sig om ett dokument som tagits fram i något slutet styrelserum och på sin höjd presenterats för arbetsgruppen.

Visioner berör!
Hur kan ord som kunskap, kompetens och nytänkande beröra? Vilken vikt läggs vid dessa ord internt? Här är det inte bara frågan om kurser och utbildningsplaner utan fråga om allas vaksamhet, nyfikenhet och beredskap. När något nytt dyker upp ska det utsättas för granskning med användbarhetens kritiska filter. Hur ser det ut när tid ska avsättas? Vilken andel av arbetsveckan används till “kompetensutveckling”. Är Google som tillämpar 20 procent ett riktmärke! Eller finns i företaget en annan outtalad vision som har högre prioritet. Debiteringsgrad?

Visionerna och dess tillämpning omprövas och utvecklas!
För kunskap, kompetens och nytänkande är detta en självklarhet. Gårdagens kunskap som är på väg bort måste överges även om det smärtar. Det som en gång innebar mycket svett och möda för att ta till sig kännas speciellt tungt att lämna. Men taget måste släppas om visionen ska hållas vid liv. Trender är väckarklockor som framkallar diskussioner. Men här har vi också det nödvändiga filtret. Allt som kommer och lyser upp himlen blir inte användbart. Identifieringen av dagsländor är viktigt.

This entry was posted in Ledarskap. Bookmark the permalink.