Whistleblower

Whistleblower är ett nytt ord. I Wikipedia läser jag att begreppet står för en person som påkallar uppmärksamhet om korruption eller andra oegentligheter och som löper risk att drabbas av negativa konsekvenser till följd av sina avslöjanden. Begreppet sägs härstamma från engelska poliser som använde sin visselpipa för att påkalla kollegors och allmänhetens uppmärksamhet vid pågående brott. Översatt till svenska blir det visselblåsare eller kort och gott visslare.

En sådan Whistleblower är Bradley Manning. I de nyheter som kablas ut får vi veta att han fälls för 20 av de 22 åtalspunkterna han stått åtalad för. Han riskerar ett långt fängelsestraff. Det talas om upp till 136 år. Vad är hans brott? Han arresterades i maj 2010 för att ha lämnat över hemliga handlingar till Wikileaks. Handlingar som sedan publicerats. Mest omtalad är en filmsekvens från en amerikansk militärhelikopter som i Bagdad 2007 helt sonika mejar ner ett antal civila. Händelsen liknar Breiviks skjutande på ön Utöja.

Avslöjandena innebär förödande konsekvenser för Manning. Men låt oss lämna de privata och konkreta detaljerna. Istället flyttar jag fokus till skärningspunkten mellan den rådande uppfattning och visslarens alternativa uppgifter. Den officiella bilden av den amerikanska armén är kåren som tjänar det goda. De värnar friheten och demokratin. Ett ansvarsfullt och viktigt arbete. En bild som måste upprätthållas. Ingen ska behöva tvivla. Allt ifrågasättande måste bekämpas. Filmsekvenser som den med helikoptern blir förödande bevis på något helt annat än den officiella bilden. Konfliktmiljöer som skapar ondska även i de egna leden. Mannings dom ska avskräcka till tystnad. Den officiella bilden får inte ifrågasättas.

I Sverige för fyrtio år sedan hette visslaren Håkan Isacson. Med honom som huvudkälla nystade journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou upp det som kom att gå under namnet IB-affären. Materialet publicerades i Folket i Bild/Kulturfront och väckte stor uppmärksamhet. Det visade sig att Sverige hade en hemlig spionorganisation Informationsbyrån (IB) helt utanför parlamentarisk kontroll. Verksamheten riktades inte bara mot andra länder utan också internt i Sverige där vänstergrupper var föremål för åsiktsregistrering. Journalisterna kunde också visa att IB:s använt tvivelaktiga metoder och samarbetade med CIA. Långt ifrån den allmänna bilden av neutrala Sverige som inte sysslade med spioneri. Håkan Isacson, Peter Bratt och Jan Guillou arresterades och alla tre dömdes för spioneri till ett års fängelse.

Det finns många whistleblowers som gjort avslöjande inom företagssektorn. Både inom offentlig förvaltning och privata företag. En av de mer omtalade är Anders Ahlmark som också kom att kallas “Fången på fyren”. Han var kartograf på Sjöfartsverket när den ryske tankern Tsesis gick på grund utanför Södertälje 1977. Sjöfartsverket lade skulden på lotsen och fartygets kapten. Ahlmark hävdade att arbetsgivaren missat att föra in grundet på sjökortet. Mot sin vilja omplacerades han till fyren Ölands södra grund. Därav namnet “Fången på fyren”.

Det krävs stort civilkurage att våga framföra en alternativ bild även om den officiella versionen är både falsk och en skönmålning av verkligheten. Anställda har ofta avkrävts tystnadsplikt skriftligt. Därmed underlättas åtalsmöjligheten. De förbjuds tala med journalister. Effektivt för att hindra spridning. Chefspersoner och makthavare har tolkningsföreträde även om de hanterar sanningen tvivelaktigt. Ofta får vi se smutskastning av visslaren. Hans trovärdighet ska ifrågasättas. I fallet med Ahlmark skrev till exempel Justitiekanslern att Ahlmark var paranoid och hans personlighet var upphov till en rad interna konflikter. Visslaren kan bli utsatt för omfattande granskning för att hitta svagheter och åtalspunkter för något helt annat. Uppmärksamheten och fokus flyttas.

Visslaren är förloraren då han riskerar fängelse och smutskastning. Vi andra är vinnarna i form av en sannare bild av verkligheten. Skeenden som ligger utanför vår egen erfarenhetssfär och där vi får förlita oss på andrahandsuppgifter från den massmediala bilden. Visslaren är värd all uppskattning. Frågan är hur stödet till de med stort civilkurage ska se ut?

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

One Response to Whistleblower

Comments are closed.