Arbete – politikerspåret

Synen på arbete lockar fram höjt tonläge i debatten. Argument plockas fram. Beslut ska underbyggas. Samband som påvisas är svåra att motbevisa. Men sammanhangen är komplexa. Medvetet eller omedvetet hamnar frågor av betydelse utanför debattens radar. Hur kan det som utelämnas från argumentationen identifieras? Greppa hela effekten. Kan vi nå vidare från enkla samband av typen orsak-verkan.

Friserat-skyddsnät

För några år sedan skördade Moderaterna framgångar med “arbetslinjen”. De appellerade till något djup rotat. I ett gammalt talesätt heter det “Den som inte vill arbeta ska ej heller äta”. Alla ska vara med och bidra. Ingen ska åka snålskjuts. Argument som gick hem i stugorna. Men många effekter av de beslut som fattades hamnade aldrig i diskussionens agenda. Nu när vi har facit börjar följderna som aldrig diskuterades bli synliga. Arbetsförmedlare blir kontrollanter. Ersättningar som minskar eller försvinner. Skyddsnäten för de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet avvecklas. Individualism och intolerans sprids. Arbetslinjens tilltalande fasad hade en mörk baksida. Samhällsklimatet har blivit kyligare.

köpglädje

Nu görs utfästelsen att arbetslösheten ska ner på nivåer som gällde för 30 år sedan. En argumentation som alla kan hålla med om. Lägre arbetslöshet är bättre! Frågan blir istället vilka beslut som tas och vilka samhällseffekter som blir följden. Behöver fler jobb skapas? Reflexmässigt svarar vi ja på frågan. Följden blir åtgärder som stimulerar företagsvärlden med olika former av bidrag. Sänkta lägstalöner. För att få snurr på ruljansen behöver behov skapas! Stannar vi upp och försöker se bortom den första reflexen finns alternativ. Vi måste ifrågasätta vad som produceras. Inte fastna i jobbskapande för dess egen skull. Är det försvarbart att öka produktionen när dess klimatpåverkan skapar stora problem för kommande generationer. Här finns en annan väg att gå. Dela på de befintliga jobben på ett bättre sätt.

När argumentationen lyfter fram behovet av förändring måste varningsflagg höjas. Visst kan det finnas behov av förändring men det kan ske på många sätt. Beslut som tas idag för att lösa samtidsproblem kan i framtiden skapa helt andra och svårare problem.

Bilderna är hämtade här

This entry was posted in Arbete. Bookmark the permalink.