Arbetets glädje

Jag är uppvuxen på landet som så många andra på den tiden för en mansålder sedan. Byarna var levande. Skolorna fulla av stugornas stora barnkullar. Det var i arbetsmarknadsstyrelsens barndom. AMS som i folkmun döptes till “alla måste söderut”. Avfolkningen av landsbygden hade inletts. Samhällsförändringen var uppenbar.

Det var ett slitsamt liv. Småbrukarlivet kompletterat med skogsarbete under vinterhalvåret. Arbete åt de stora skogsbolagen som gav de nödvändiga kontanterna. Tungt arbete på den egna gården utan till synes någon lön. Arbete utan lön men med belöningen i form av gårdens livskraft. Jag kunde med ett barns ögon iaktta det tidsödande arbetet med att förflytta stora stenblock med hjälp av stubbrytare, trebenta lyftanordningar med block, allt för att förbättra odlingen. Trots slitet vill jag tala i termer av “glädjen i arbetet”. Nu över ett halvt sekel senare har naturen tagit tillbaka vad odlarmödan försökte skapa.

Även om slitet kan ifrågasättas med nuets perspektiv så vill jag använda exemplet som infallsvinkel på arbetets glädje. Två viktiga ingredienser är att arbetet sker på eget initiativ och belöningen inte tillfaller någon annan.

Jag har tidigare varit inne på området. Motivation och flow är två infallsvinklar på samma tema. Arbetets glädje är ytterligare ett sätt att närma sig ämnet. Den känsla som infinner sig när problemställningen, uppgiften som ska lösas får fullständigt fokus. Ideer och uppslag korsar varandra. Vems? Varifrån de kommer har ingen betydelse utan arbetsuppgiftens ska lösas. Vi gör det tillsammans. Alla har samma fokus, problemställningen. Det sprider sig en arbetsglädje. Känslan att vara delaktig och se en till synes omöjlig uppgift få sin lösning. En arbetsglädje som upplevs ibland och som vi alla bör sträva mot.

Det finns många fallgropar på vägen mot “arbetets glädje”. Exempel på detta är när fokus flyttas från problemställningen till vad jag vill kalla positionstänkande. Tankegångar som tar sin utgångspunkt i ett personligt perspektiv. Vilken kom med förslaget? Vems är ideen? Hur kan jag utnyttja detta för egen del! Intrigspel som baseras på maktsträvanden och inte har någonting med arbetsuppgiften att göra utan förgiftar arbetsklimatet. Belöningssystemet är också något som kan få fokus på avvägar. Ytterligare en fallgrop är hierarkier där prestigen kommer upp till ytan.

Arbetets glädje är värt att kämpa för!

This entry was posted in Arbetsmarknad, Okategoriserade. Bookmark the permalink.