Mötet

Denna gång hämtar jag ett konkreta exempel från skolans värld. Där har vi läraren som blir uppringd av arbetsplatsen där många klasser står i kö för att få ett studiebesök. Hans klass erbjuds ett besök och han tackar naturligtvis ja på direkten. Ett sådant tillfälle får inte gå förlorat. Han berättar det för kollegiet och hinner bara hem så slår repressionen till. I ett mail påpekar Rektor att besöket måste ställas in då det kolliderar med ett inplanerat möte. I den efterföljande diskussionen med skolans överhuvud framgår att någon/några andra lärare har “rapporterat” och anser att planeringsmötet måste gå före. Ingen får slippa undan. Mötet är viktigt.

Ett handlingsmönster som vi alla kan känna igen oavsett arbetsplats. Möten håller på att bli heliga. Tummelplatsen för mötesproffsen där de kan kan suga i sig energi från de som påtagit sig rollen som mötesåskådare. De vältaliga mötesivrarna som med självklar säkerhet tar kommandot över mötet och styr besluten i sin riktning. Här firar de triumfer. Här samlar de energi för sitt övriga arbete. Här får de sin status. De blir ledande och driver igenom beslut som ska följas. När de övriga lämnar mötet har de bara att slå på autopiloten. Uteblir någon så tappar mötet i status vilket inte kan tillåtas.

Nu invänder någon vän av ordning att mötet säkerställer att alla jobbar mot samma mål. Det är även ett sätt att få informationsflöde att fungera. Möten tillhör den demokratiska processen. Alla får göra sin stämma hörd som det så fint heter. Men möten är också där de verbala mästarna växer fram. På mötet utförs inget konkret arbete. Men likväl tas detaljbeslut med väldigt oklart grund. Oftast blir underlag först tillgängliga i det konkreta arbetet.

Jag vill avsluta med några citat. I “Getting real” finns rubriken “Meeting Are Toxic” och lite längre ner i texten saxar jag följande

The goal is to avoid meeting. Every minute you spending in meeting is a minute you can get real work done instead.

I “The pragmatic programmer” finns uppmaningen som innebär det rakt motsatta till mötesivrarnas försök att flytta beslutsprocessen till möteskarusellen.

Think! About Your Work
Turn off the autopilot and take control. Constantly critique and appraise your work.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.