Category Archives: Globalisering

Fördelningspolitik

Än en gång återvänder jag till temat ojämlikhet. Enligt min mening en ödesfråga för samtiden. Ojämlikhet är inte bara inkomstskillnader. Andra tecken är skillnader när bostadsområden jämförs eller den framväxande segregeringen av skolmiljön. Med ökande klyftor blir sociala spänningar allt … Continue reading

Posted in Globalisering, Historia, Jämlikhet | Leave a comment

Skatteparadis

Ännu en gång hamnar jag i funderingar runt ledarskap, ansvar och samhällsförändring. Det som väcker mina tankegångar är Gabriel Zucmans bok Gömda rikedomar. Zucman är biträdande professor vid London School of Economics och tillhör gruppen av empiriskt inriktade ekonomer som … Continue reading

Posted in Globalisering, Jämlikhet | Leave a comment

Globaliseringens motsats

Sökandet efter förståelse av skeenden och händelser är något vi bär med oss ofta automatiserat. Skapa ett sammanhang. Hitta en trovärdig berättelse. När orsakerna fallit på plats skapas trygghet. Sambanden säger något om vad vi kan vänta oss av framtiden. … Continue reading

Posted in Globalisering | Leave a comment