Category Archives: Historia

Marknad vs planering

“Historien går igen” är ett uttryck som då och då lyfts fram. Likheter finns mellan berättelser ur historien med iakttagelser från samtiden. Skeenden och diskussioner känns igen. När jag på en av mina dagliga promenader lyssnar till en podcast som … Continue reading

Posted in Historia, Organisation, Uncategorized | Leave a comment

Coronan och Trump

Är epoken Trump över? Han sprattlar, förnekar resultatet men när dimmorna skingrats verkar hans tid vara förbi. För fyra år sedan tog han över taktpinnen i vita huset, överraskande för många inklusive mig. Hans uppträdande liknade inte en politikers. Språkbruket … Continue reading

Posted in Historia | Leave a comment

Partipampen byter sida

I dagstidningen läser jag om politikern som byter parti. En av topparna inom socialdemokratin i Umeå hoppar av efter 45 års medlemskap. Säkert inget lätt beslut. För att låna ett uttryck från fotbollsvärlden gör han “den förbjudna flytten till rivalen“. … Continue reading

Posted in Historia | Leave a comment