Haltande debatt

Nu när sommarvärmen äntligen anlänt sitter jag på vår inglasade balkong med morgonkaffet. En av rutorna är öppen och släpper in den friska morgonluften. Lugnt och stilla. Tid för eftertanke. En infekterad debatt har rasat de senaste veckorna. I härvan runt transportstyrelsen saknar jag ett perspektiv i debatten.

Det som hänt är att Transportstyrelsen har outsourcat IT-verksamheten till IBM. En jätteaffär på nästan en miljard kronor. Känslig information lyfts över till serverar som IBM ansvarar för och är placerade utomlands. IBM har också i sin tur lagt ut arbetet med serveradministrationen på underleverantörer.

Enligt min mening har debatten fått en märklig slagsida. Fokuserat på personer. Vem visste vad och när? Vilka ska lämna sina uppdrag? Istället borde diskussionen gå djupare. Ställa följdfrågor. Varför togs beslutet? Vilka tankegångar har varit vägledande för att överhuvudtaget komma på idén med outsourcing? Se dominerande beslutsmönster. Förbiser vi grunden för besluten, är risken uppenbar att liknande misstag begås oavsett vilka personer som sitter i ledningen.

Det är tankegången att outsourca statliga IT-tjänster för att tjäna pengar som måste diskuteras. Varför behöver tjänster vara billigare om någon annan sköter arbetet? Släpp fram kreativiteten. Det måste finnas alternativ till den nyliberala avveckling av det gemensamma!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.