Lojalitet

När jag ser VästerbottensKurirens artikelserie om Frimurarna väcks en tanke. Hur är det med lojaliteter? Vilka ges företräde, ordensbröder eller partikamrater? Lojalitet är ett viktigt begrepp. Familjen, intressegrupper och arbetsplatser ja i hela samhällen byggs sammanhållningen runt lojaliteter. Men begreppet är svårfångat. Svårt att bevisa, lätt att förneka. Bakom överraskande ställningstagande växer en känsla fram. Lojalitetsband anas. Även om begreppet oftast håller till i skrymslen som undviker offentligheten är det likafullt betydelsefullt.

Hur ser lojaliteterna ut på din arbetsplats? En lång rad olika former förekommer. Jag plockar fram några typiska exempel.

Först har vi ledarskapet som baserar sig på siffror och handfasta dokument. Även lojaliteten kan formaliseras. Skrivelser skickas runt till varje medarbetare. Med sin namnteckning ska de garantera sin lojalitet. Papper som undertecknats inger respekt. Vad kan de användas till?

Andra exempel är när en mindre grupp känner sig manad att ta större ansvar. De svetsas samman av insikten om gemensamma intressen. Stöttar varandra i arbetet att driva utvecklingen i önskad riktning. Lojalitetsband har blivit ett viktigt verktyg i organisationsförändringen.

Hur hanteras fallet när lojaliteten tycks sträcka sig över företagsgränsen? När ord och argumentering plockas upp utifrån och väger betydligt tyngre än den interna diskussionen. Visst måste det finnas en öppenhet för idéer utifrån men lojalitetsband utanför den egna organisationen måste ifrågasättas.

Låt oss lämna företagsperspektivet och istället närma oss lojalitet i mer allmänna termer. Vad innebär lojalitet? Varför visar man lojalitet?

Ett näraliggande och direkt svar är egenintresset. Lojalitet går att köpa för pengar. Hur ofta slås vi av tanken att den som får de där extra hundralapparna i sitt lönekuvert har att göra med lojalitet. Men inte bara krasst egenintresse styr lojaliteten. Utan större reflektion stöttar vi personer med stor pondus eller de som vi tycker har stort kunnande. Ställer oss bakom auktoriteter. Varför är det så lätt att gömma sig bakom en plikttrogen lojalitetsfasad? Låta märkliga beslut passera. Trycka tillbaka känslan att den inslagna vägen leder fel. Opposition kan kosta. Konflikt skapar obehag.

Med starka lojalitetsband minskar utrymmet för ifrågasättande och protest. Alternativet är är att lämna gruppen eller arbetsplatsen. Rösta med fötterna som man brukar säga. Personalomsättning och möjligheterna till intern diskussion hänger ihop.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.