Marknader

De ljusa sommarkvällarna har tagit adjö för denna gång. I dess ställe har höstmörkret tagit plats. Med hösten följer också en återvändande företeelse, bondens marknad. En del av gågatan kantas av stånd där lokal produktion erbjuds stadens innevånare. En tradition där säljare och köpare möts. Där producenten möter omgivningens behov. Pengar byts mot varor. En marknad i dess grundläggande form.

Marknadsplatser har en tusenårig historia. Under de senaste årtiondena har en ny företeelse vuxit fram som också klassificeras som marknad. Nätet har gått från exklusivitet till allas egendom. Idag finns många nätanslutna enheter i varje hem. Tillgängligheten och allas närvaro har öppnat upp för marknadsplatser också på nätet. I jämförelsen med traditionella marknader ger det fördelar. Det finns ingen bindning, varken till tid eller rum. Köparen kan ta del av vad som erbjuds både när som helst och var som helst genom sina mobila enheter. Säljaren är inte uppbunden av utbudet. Det finns ständigt tillgängligt på någon av nätets många sidor. Även den geografiska begränsningen har upphävts, köpare och säljare kan befinna sig på olika platser.

På nätet har vi de senaste åren sett något nytt. Är det marknadens förvandling? I brist på namn kallar jag det nya för indirekt marknad. Produktion, produkt och konsumtion finns på plats men där marknadstransaktionerna blir indirekta, ett påhäng. Jag får försöka beskriva vad jag menar.

Sociala medier har fått stort genomslag. Facebook, Twitter och Instagram är tre stora av nätets många sidor som erbjuder poppulära tjänster. Gratis att använda. Det nya är att användarna står för produktionen. Det är användarnas flöden som är produkten. Deras inlägg, kommentarer och bilder drar till sig intresset, skapar suget. Användarna skapar värdet och gör det utan ersättning. Vi har alltså ett värdeskapande och en produkt som kommer till konsumenten utan marknadstransaktion.

Affärsmodellen har blivit ett påhäng. Med många användare går det att sälja reklam som blandas in i användarnas flöden. Något som blivit riktigt stort. Pengar för reklam tar idag helt andra vägar än för tjugo år sedan. Traditionella medier är de stora förlorarna. De brottas med stora problem då reklampengar hamnat hos nätbolagen. När reklam blandas in i flödet tillförs inget värde för konsumenten. Snarare är det tvärt om. Produktens värde minskar. Ofta får användarna erbjudanden att betala för att slippa reklamen. Reklamen har blivit ett ovälkommet bakgrundsbrus som man betalar för att bli av med. Överproduktion!

Det finns också en subtilare tendens. Den information som användaren lämnar ut i olika former kan sammanställas, bearbetas och analyseras. Det ger helt nya möjligheter till påverkan. Kampanjer som kan skräddarsys efter användarens profil. Påverkan ner på individnivå med differentierad argumentation beroende på syfte och effektivitet. Försäljningsreklam och valkampanjer är två områden där information från sociala medier kommit till användning. Den av användaren skapade informationen kan av nätbolagen säljas. Sociala medier har blivit en indirekt marknadsplats.

This entry was posted in marknader. Bookmark the permalink.