MMT

MMT är en förkortning som kommit i ropet. Allt oftare dyker de tre bokstäverna upp i den offentliga debatten. Är de bakomliggande tankegångarna på väg in? Något som får genomslag? Enligt min mening är bokstavskombinationen värd en undersökning. Vad gömmer sig bakom de tre bokstäverna? De är en förkortning av Modern Monetary Theory. En samling tankar om hur penningsystemet fungerar. Gängse uppfattning ifrågasätts.

Det är lätt att ta penningsystemet för givet. För att göra ett köp måste vi ha motsvarande tillgångar eller ta ett lån. Lätt att förstå. Lätt att ta till sig. Detta gäller oss alla med ett viktigt undantag. För länder som ger ut en egen valuta gäller helt andra regler. Det är skillnaden mellan de som använder valutan och de som ger ut den. Det är utgångspunkten för MMT.

I dagens digitaliserade värld när penningtillgångar är siffror på ett konto skapas pengar med en knapptryckning. MMT menar att regeringar i länder med egen valuta kan skapa pengar och därigenom finns ingen begränsning på penningsidan. Istället är det tillgången på reala resurser, till exempel arbetskraft, som sätter restriktionerna. Finns det en brist skapar ökad efterfrågan en press uppåt på priserna och vi får inflation. Svaret på frågan vad vi har råd med är inte finansiell utan måste sökas i reala begränsningar. Invanda tankemönster behöver ruskas om. Få debatten om den offentliga sektorn att ta en ny riktning. Från nedskärningar, effektiviseringar och företagsekonomiskt tänk till inriktning mot samhälleliga behov och värdeskapande.

Resonemanget att regeringen först måste ta in skatter för att skapa ett utrymme på utgiftssidan vänds till sin motsats. Det är de offentliga utgifter som kommer först. De gör pengar tillgängliga i samhället och möjliggör skatteinbetalningar. Budgetbalans blir med andra ord helt irrelevant. Det vi istället borde fokusera på är vad vi vill göra och vilka reala resurser som finns tillgängliga. Skatterna blir en funktion att reglera ekonomin. Dess funktion är inte att balansera upp utgiftssidan.

Onekligen är MMT:s idéer hårdvaluta för politiker. Makten som följer med penningskapandet ger möjligheter som gamla idéer effektivt blockerade. I USA har politiker varit snabba att ta till sig de nya tankegångarna. En av förgrundsgestalterna inom MMT, Stephanie Kelton, har blivit ekonomisk rådgivare åt demokraten Bernie Sanders. Kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, som fått stor uppmärksamhet för sin argumentering för Green New Deal, är en annan politiker som anammat MMT. Politiker i vårt inflytelserika land i väster är på tårna. Däremot känns idéerna ännu avlägsna i Sverige när man hör finansminister Magdalena Anderssons krona för krona resonemang. Svenska politiker verkar stå fast förankrade i den nyliberala myllan.

Det blir också intressant att följa MMT:s genomslag i akademiska kretsar. Kan de slå in kilar i Chicagoskolans nationalekonomiska hegemonin. Potential finns.

Länktips

This entry was posted in Arbete, Ekonomi, Pengar. Bookmark the permalink.