Nätets två ansikten

Det råder sommartorka i TV-utbudet. När jag zappar mellan kanalerna är urvalet magert ingen variation. Kriminalserier verkar ha hakat upp sig. Ett undantag från det enahanda utbudet är dokumentären, Internets underbarn. Ett personporträtt om Aaron Swartz som förföljdes av de amerikanska myndigheterna och drevs till undergång. Men det är inte den sorgliga personhistorien som föranleder dagens fundering utan något Swartz säger i programmet. Nätets två sidor. Dels en källa för informationsspridning, framåtskridande och frihet men också ett verktyg för kontroll och förtryck. Maktens redskap.

Friheten på nätet kan jämföras med frihandel. Argumenten för frihandel är lätt att förstå. Om jag är bra på en sak och du på en annan så låt oss göra det vi är bra på och byta till oss det andra vi behöver. Komparativa fördelar är intuitivt. Med tullar och restriktioner på handeln begränsas fördelarna. På samma sätt finns stora fördelar om informationen kan flöda fritt över nätet. Kunskap är en ackumuleringsprocess som byggts upp av generationers sökande. Med fri och allmän tillgång påskyndas utvecklingen.

I programmet berättas om ett framsteg i diagnostiken av bukspottskörtelcancer. Det möjliggjordes genom fri tillgång till information då viktiga ideer föddes utanför forskarvärlden. Ett bra exempel på den fria informationens betydelse för framåtskridandet.

Men nätet kan också användas för övervakning och kontroll. Snowdons avslöjanden om hur en stor apparat byggts upp för övervakning av nättrafiken visar på den andra, mörka sidan. När masslagring och maskinell analys av stora datamängder är möjlig kan den också användas i maktintressen. De som åtnjuter maktens privilegier kan bevara sina positioner genom att spåra obehaglig opposition. Nätet i Orwellsk skepnad.

Vi rör oss mellan nätets båda sidor. Med lagförslaget SOPA/PIPA skulle visaren svänga över till den kontrollerande sidan. I korthet gick förslaget ut på att ge USA:s myndigheter möjligheter stänga ner web-sidor. Till en början verkade lagförslaget ha en enkel väg fram till beslut. Men efter massiva protester bytte de flesta sida. Programmet visar hur Swartz var en drivande kraft. Förslaget förkastades. En viktig seger för de som vill bevara nätets frihet.

Kampen om vilka lagar och praxis som ska gälla för vår viktigaste informationsspridare går vidare. Förvisso en viktig fråga. Åt vilket håll ska pendeln svänga. Hur vill vi ha nätets framtid? Ska nätet som baseras på vår gemensamma kunskap vara fritt tillgängligt eller ska gatekeepers girigt vakta informationen och massövervakning slår ner all opposition.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.