Ord och handling

I dag har vi tillgång till stora mängder information. Men också påståenden som går på tvären. Motstridiga intressen? Är separering av ord och handling ett sätt att bringa reda i informationsflödet? Monsanto är ett företag som skapar rubriker. Första anhalten i mitt sökandet på nätet blir deras svenska hemsida. Där förklarar företaget sin vision.

Vi på Monsanto vill bidra till en bättre och tryggare tillvaro för kommande generationer. Som jordbruksföretag vill vi skapa förutsättningar för att utveckla och förbättra lantbruket. Målet är naturligtvis ett uthålligt lantbruk med ständigt ökande skördar, vilka produceras med minsta möjliga miljöpåverkan och med bästa möjliga ekonomi för lantbrukaren.

Visst låter det bra. Men visioner är ord. Avspeglas de i företagets faktiska handlande? Vilka är företagets beslut som sätter avtryck. Jag söker vidare på nätet och går till Wikipedias uppgifter om företaget. Först en presentation.

Monsanto Company är ett multinationellt kemi- läkemedels- och jordbruksföretag som är världens näst största producent av genmodifierade frön.

Sedan finns också uppgiften om en lite mörkare sida ur företagets historia.

Företaget tillverkade Agent Orange till USA:s avlövningskampanj under Vietnamkriget vilket fick svåra konsekvenser för delar av befolkningen. 4,8 miljoner vietnameser utsattes för Agent Orange vilket enligt vietnamesiska uppgifter resulterade i 400 000 döda eller skadade och 500 000 barn födda med missbildningar. Monsanto står även bakom miljögifter såsom DDT och PCB. Företaget utvecklade, och är den största producenten av glyfosat, den aktiva substansen i bekämpningsmedel som Roundup.

I mitt fortsatta sökande ser jag uppgifter om deras aktiva lobbingverksamhet. Hur många dollar spenderas i försöken att vinna fördelar genom påverkan av politiker i deras beslut. Ett exempel är H.R. 933 Section 735 som också döpts till “Monsanto Protection Act”. Stora företag som Monsanto som tar fram genetiskt modifierade frön skyddas från åtal i federala domstolar om det visar sig att produkterna från dessa frön är skadliga. Genom lagstiftningen behöver inte företagen ta ansvar för negativa effekter av deras produkter. När företaget satsar stora resurser för att få igenom en sådan försäkring känner man sig allt annat än trygg. Något helt annat än visionens “tryggare tillvaro för kommande generationer”.

För att skydda sina investeringar i forskning och göra den lönsam är patent ett viktigt medel. Patent skapar monopol och skyddas enligt lag. Av sökningar på nätet att döma har Monsanto en aggressiv hållning när det gäller att skaffa sig patent och hävda dessa genom stämningar. Om jordbrukare använder frön från Monsanto får de inte använda sin skörd som utsäde. Det finns ett uppmärksammat fall (Monsantos vs Bowman) när jordbrukaren köpt utsäde från tredje part och stämts av Monsantos för patentintrång. Jag ser uppgifter att företaget satsar 10 miljoner dollar för att utreda och lagföra jordbrukare för patentintrång. Ska frön monopoliseras med patent och dessutom gälla i efterföljande sådd? Något helt annat än visionens “bästa möjliga ekonomi för lantbrukaren”.

Monsantos affärsplan verkar glasklar. Först skapas genmodifierade frön som är motståndskraftiga mot deras bekämpningsmedel. Utsädet och bekämpningsmedlet säljs. Skörden får dock inte användas till utsäde. Med hjälp av lagstiftning och patent ska intäktsflödet garanteras medan jordbrukarna hamnar i en total beroendeställning och konsumenterna får ta riskerna med deras genmodifierade produkter.

Måste vi alltid vara på vår vakt när vi ser positiva deklarationer och fina ord som tillsynes gynnar alla? Finns andra motiv som döljer sig bakom formuleringarna? Motiv som är lättare att förstå om utgångspunkt tas i deras beslut.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ord och handling

Comments are closed.