Organisationens länkar

Nu när det blivit varmare cyklar jag varje morgon till mitt jobb. Cykeln har varit inne för den årliga genomgången bland annat har kedjan fått sin nödvändiga dusör av smörjmedel. Min fundering denna gång tar sin utgångspunkt i en liknelse mellan cykelkedjan och företaget som är morgonturens mål. Cykelkedjan är sammansatt av ett antal länkar som är fästa vid varandra. Tillsammans bildar den en enhet och funktion. För att inte kedjan ska gå trögt och börja gnissla måste alla länkar få uppmärksamhet i form av smörjning. En enda svag länk är det enda som behövs för att kedjan ska mista sin funktionsduglighet.

Om vi lämnar cykelkedjan och riktar blicken mot företaget så består länkarna av sälj-utförande-administration. Utifrån betraktas företaget som spretigt då det finns många inriktningar på utförandedelen. Vi kan dock konstatera att arvoden i form av debiterbara timmar är den huvudsakliga intäkten i företaget. Tre olika professioner. Tre olika områden som måste fungera i företaget. Alla lika viktiga! Vad jag på senare år kunnat iaktta är att gränserna mellan det som jag anser vara helt olika professioner blivit flytande.

Gränsen mellan administration och utförandegruppen/konsulterna håller på att suddas ut. Uppgifter som naturligt hör hemma inom administrationen plockas ner till konsultgruppen. Eller är det konsulter som blivit administratörer? Ett sådant exempel är fakturering. Argumenten för denna omfördelning av arbetet är svaga. Flytta den närmare utförarna. Höja kvaliten!? Tillåt mig tvivla! Ska kvaliteten höjas måste den underliggande orsakerna som tydligare projekthantering och tidrapportering angripas. Åter har dessa områden hamnat i min skottlinje!?

Det oroande med utvecklingen är att konsulternas debiterbara timmar förvandlats till intern tid. Vilka motiv ligger bakom denna önskan att jobba internt? Är det egna “miniföretag i företaget” som ska byggas?

Jag vill också peka på några svaga länkar i vårt företag. Utvecklarsidan har haft full beläggning. Det har inte betraktats som något problemområde. Plötsligt står vi där med något som identifierats som bristande kompetens. Vi har inte tagit till oss ny teknik. Paniken bryter ut. Problemen kan dock härledas bakåt i tiden. Vi har blundat för något mycket viktiga, omvärldsbevakning.

Ett annat exempel är när vi i några fall med intresse och nyfikenhet tar till oss ny teknik. Då blir istället den felande länken bristande marknadsföring. Relevant kunnande finns men jobben måste också dras in. Här vill jag peka på ett annat problemområde, samarbete. Vi har stora brister när det gäller att jobba ihop och komplettera varandra för att bli en slagkraftig enhet utåt.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

One Response to Organisationens länkar

  1. Pingback: Funderingar och fantasier

Comments are closed.