Rubriker

I min ungdom var radion enda fönstret mot omvärlden. Vi hade en radioapparat som kombinerades med en grammofon för 78-varvare. Dåtidens musikskivor som också gick under namnet stenkakor. Radioapparaten var en stor möbel. Nyhetssändningarna från TT var heliga. En röst från omvärlden. Någonting som hände utanför den egna horisonten.

Nu har både radiolyssnandet och tv-tittande förflyttats till undantagen. Men fönstret mot omvärlden har vidgats. Nätet med dess näst intill oändlighet är öppningen mot samtiden. Det begränsade utbudet har bytts till svårigheten att sålla i flödet.

När utbudet är närapå oändligt blir första kontakten, rubriken, viktig. Ska vi stanna upp eller gå vidare. Vad avgör valet? När jag ser uppgifterna att det danska storbolaget OW Bunker försatts i konkurs stannar jag upp. Vad är det som händer? Jag får försöka plocka fram några hållpunkter för att förstå.

I början av november lämnade det globala företaget OW Bunker in sin konkursansökan. Företaget har sitt huvudkontor i Danmark och var omsättningsmässigt det tredje största företaget i landet. Verksamheten var dels transport av olja, de har ett 30-tal fartyg i sin flotta, och dels var de en stor aktör på den finansiella delen av oljemarknaden.

Ägarbilden är intressant. Riskkapitalbolaget Altor köpte bolaget 2007 med sin “Altor Fund II”. Strategin för riskkapitalbolag är att ta över företag, stuva om och sälja efter några år. Altor följde mönstret. Så sent som i början av året ökades belåningen för att bolaget skulle kunna växa och öka sin marknadsandel. I mars introducerades OW Bunker på Köpenhamnsbörsen. Därmed kunde Altor sälja av en stor del av sitt aktieinnehav. Ta hem vinsten.

Drygt 7 månader senare lämnar företaget OW Bunker in sin konkursansökan. Deras börstillvaro blev kortlivad. Vid noteringen värderades bolaget till 8 miljarder svenska kronor. Nu är värdet noll. Från 8 miljarder till 0 i rekordfart. En minst sagt märklig utveckling. Ligger förklaringen i omfattande oljepris-spekulationer. Har de ansvariga för handeln trott på en uppgång i oljepriset? När priset istället rasat med 25 procent sedan juli. Uppgifter pekar på att bolagets tradingavdelning står för stora förluster.

Prisförändringar innebär möjligheter men också stora risker. De som sitter med de stora volymerna är vinnare om priset går upp medan de är de stora förlorarna om priset faller. OW Bunker blev tydligen sittande med svarte petter när oljepriset fortsatt att sjunka.

Prisutvecklingen är märklig. Senaste halvåret har oljepriset sjunkit med en fjärdedel. Har utbudet ökat? Jag ser inga sådana uppgifter. Vi har nått peak-oil och produktionen ökar inte längre. Är det istället efterfrågan som sjunkit? Men världskonjunkturen har inte förändrats drastiskt det senaste halvåret. Även om tillväxtsiffrorna är obefintliga finns inga tecken på en kraftig nedgång. Utbud och efterfrågan ger ingen vägledning.

Kan oljepriset manipuleras? Konspirationsteorier börjar gro. Är det fråga om avancerad ekonomisk krigföring? Slå till mot sårbara aktörer på oljemarknaden. En av de stora förlorarna är oligarkernas Ryssland, då en stor del av dess export är beroende av oljepriset. Andra som tar stryk av prisnedgången är företag som sysslar med den nya typen av oljeutvinning från skiffer och sand. Deras investeringsbeslut är baserade på antaganden om betydligt högre oljepris. Hamnade OW Bunker på fel sida i en uppgörelse på finansmarknaden?

This entry was posted in Strukturomvandling. Bookmark the permalink.