Sommartider

Sommarmånaden juli förknippas vanligen med semester, värme och utomhusvistelse. Några veckor varje år då tillvaron har fler valmöjligheter än jobbandets grå vardag. För mig är det annorlunda. Pensionsåldern har infunnit sig. Både hår och skägg har antagit en ljusare ton. Valmöjligheterna ligger öppna inte bara i juli. Inte helt lätt efter mångårig inrutad tillvaro. Det finnas dock en hel del arbete i stugan. Årets projekt är målning. Ett fönster några dörrar och utomhusmöblerna är föremål för bearbetning med skrapa och pensel. Jobbet går bra. När många bidrar så kommer projektavslutet snabbt. Å tur är väl det. För myggen hade bestämt sig. De nöjer sig inte att med sitt surrande störa ut sommarprataren i P1 utan testar också mitt känselsinne i nacke, panna, öron och anklar med sina spetsiga vapen. Biologisk mångfald i all ära men måste de samlas på min sommarstugetomt när jag ska måla.

Om sommartider för mig förknippas med utomhusmöbler så är de av ringa intresse förutom några få i min bekantskapskrets. När de gör en utflykt och kommer på besök är möblerna användbara för en stunds avkoppling. Sommartider är också Almedalsveckan. En tradition från Palmes dagar som under sin sommarvistelse på Gotland inte kunde hålla sig utan måste hålla tal. Till en början fick ett lastbilsflak bli talartribun. Nu har Almedalsveckan växt till något stort. Alla partiledare samlas. Beteckningen “politiker på grönbete” passar in. Massiv mediabevakning. Frågan som infinner sig är vilka alternativ som finns eller snarare om de finns. Alla partier verkar samlas i mittfåran. För mig är politik insikten att det finns gemensamma värden som måste bevakas och rättas till om utvecklingen tar ohälsosamma vägar. Politik har tyvärr blivit röstfiske. Röster köps med skattesänkningar och därmed också avveckling av det gemensamma. Något som däremot består är den gröna sommarfärgen. Därför får pensionären och förra språkröret för miljöpartiet Birger Schlaug sista ordet om Almedalsveckan. Här skriver han fyndigt om Löfven.

Nu är sommaren inte bara myggor och politiker. Även om vissa likheter kan iakttas. Både myggor och politiker kan höras på långt håll. Myggornas inande och politikers ordsvada är lätt att känna igen. Myggor blir speciellt aktiva innan regnet kommer. På något underligt sätt anar de förbättrade möjligheter för artens fortbestånd. Samma sak kan sägas om politiker inför stundande val. Sommartider är också cykling. Något som jag måste rekommendera är “Skoj på hoj!” En cykelorientering innanför stadsgränsen. Fasta kontroller är utplacerade runt om i staden. Nu när jag hittat fram till några av årets kontroller så inser jag vilken liten del av staden som är kända marker. Skulle rörelseschemat som normalt gäller ritas in på en karta så blir det väldigt ensidigt. Stora delar förblir okända. Med orienteringen hittar man mål även i de delar av staden som aldrig besöks. Förutom stadskännedom ger cykelturerna också motion. Nödvändigt för att inte allt sommarfikande ska lämna outplånliga spår.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.