Spegling

En fråga som borde lyftas upp är inkomstfördelningen. Inta en central roll i debatten bland de som försöker styra samhällsutvecklingen. Under de senaste decennierna är trenden tydlig. Undersökningar pekar i en bestämd riktning. Allt mer hamnar i toppen. De redan rika tar en allt större del av kakan. Utvecklingen är likartad i många länder.

Inkomstfördelningen har via efterfrågan stor påverkan på vad som produceras. Där köpkraft finns samlas företagen. Denna allt ojämnare fördelning av inkomster spelar av sig på utvecklingen inom olika delar av samhället. Då en ny fotbollssäsong just kört igång får det bli mitt exempel. Inkomstfördelningens förändring speglar av sig i klubbarnas verksamhet.

För snart 20 år sedan blev det tillåtet för idrottsföreningar att bilda aktiebolag. Viktigt i sammanhanget är den så kallade 51-procentsregeln. Medlemmarna i föreningen ska ha röstmajoritet det vill säga 51 procent av rösterna i aktiebolaget.

Det finns en fundamental skillnad mellan föreningens, en medlem en röst, och aktiebolaget där röstetalet helt är avhängig aktiekapitalets fördelning. I en förening krävs en majoritet av medlemmarna för viktiga beslut medan aktiebolaget styrs helt av en person med aktiemajoritet. Ett avsteg från demokratin och ett tecken på att resursstarka personer får större inflytande.

Inom fotbollen har resursstarka personer blivit ett allt tydligare inslag. De senaste årens fotbollslag som tagit steget från division 1 norra till allsvenskan kan alla förknippas med en resursstark person som tagit över klubben. Senaste exemplet är Dalkurd som för några år sedan tillhörde Umeå FC:s konkurrenter i div 1 och nu är nykomlingar i allsvenskan. Bröderna och miljardärerna Junad har gått in som finansiärer i Dalkurd och därmed tagit över styret i klubben.

Även här i Umeå har vi ett fotbollslag som styrs av en person som tillhör vinnarna i de senaste årens penningfördelning. Raja Thoren har genom laget Team Thorengruppen tagit steget in på fotbollens område.

Hur säkrar de rika personerna upp kontrollen av “sin” förening? Sätten är många. Allt från att köpa upp ett stort antal medlemskap och dela ut dessa till att göra medlemskap exklusivt genom höga avgifter. Raja Thoren säger öppenhjärtigt i en intervju.

“Till skillnaden från ägarna i PSG kan jag och hela styrelsen bli bortröstade av föreningens medlemmar. Men då finns det en klausul som säger att vi kan bryta sponsoravtalet. Det är viktigt, för vi satsar ett antal miljoner på det här, och om inte vi får vara med och påverka hur de används, så är jag inte säker på att vi skulle vilja satsa de pengarna.”

Ska vi tippa att 51-procentsregeln avskaffas? Argumenteringen för att ta bort denna regel blir allt kraftigare. En anpassning till förhållanden i många andra länder. Det ligger så att säga i tiden. Samhällsförändringen där allt större delar av inkomsterna samlas hos några få ger effekter inom fotbollsklubbarna. Personer med fotbollsintresse och som ligger i toppskiktet av inkomstligan tar över klubbarna.

När inkomstfördelningens förändring betraktas i spegeln syns en tydlig bild i förutsättningarna för fotbollsklubbarna.

This entry was posted in Demokrati, Historia. Bookmark the permalink.