Teambuilding

Många av mina funderingar har kretsat runt förändringsprocesser. Jag har på nära håll kunnat se hur utvecklingsarbetet allt mer blivit ett teamwork när arbetet delats upp i flera kunskapsområden. Men det finns också andra tendenser. Det verkar finnas en organisk kraft i tillväxt av lager mellan de som berörs av utvecklingsarbetet och de som ska utföra det. Många vill vara med och dela på kakan. Vilket innebär en ohämmad tillväxt av antalet timmar som läggs ner i projekten. Denna tendens vill jag kalla projektorganisationens varböld. Något som växer och fortgår så länge någon är villig betala den allt dyrare notan för det som kunnat vara enkelt förändringsarbete.

Det är därför uppfriskande att läsa en artikel som berör ämnet teambuilding. Artikelförfattaren lyfter fram frågan “vilken typ av personer gör andra bättre”. Något som aldrig kommer upp på dagordningen i organisationer där positionstänket fått fäste. Där istället diskussionen rör frågor om karriärvägar och hur saker utnyttjas för att klättra i hierarkin. Ett individualiserat och egoistiskt tänk. Artikeln tar sin utgångspunkt i hela teamet. Ett sätt att illustrera teamet gör han genom ett rita upp ett diagram. En sjuhörning där varje hörn representerar en aspekt av personligheten. Diagrammet kompletteras med en tiogradig skala från diagrammets mitt och ut till respektive hörn. Därefter representeras varje teammedlem av en yta som dras upp mellan dessa sju hörn utifrån bedömning av personen. Bilden kan jämföras med den stjärna som används för att visa en persons hälsoprofil men nu gäller det teamets.

De sju hörnen representerar

Technical Ability
För att hamna längst ut i detta hörn är det fråga om “The Lead Engineer”. En person som artikelförfattaren pratar i termer av 10xdeveloper.

Charisma
De som har hjärta för alla och starkt bidrar till trivseln kommer långt ut på denna skala.

Grit/Determination
Envishet, vägran att ge upp och beslutsamhet är egenskaper som graderas i detta hörn.

Teaching Ability
Egenskapen att ta till sig nyheter och förmedla dessa till övriga i teamet är det som värderas här.

Hustle Ability
Fixaren som får saker gjorda. Den som alltid hittar vägar att komma vidare. Personer med dessa egenskaper får sin yta långt ut i detta hörn.

Honesty & Sincerity
Hur det är ställt med ärlighet, uppriktighet och prestigelöshet visas i denna del.

Work Etic
Arbetsmoral som att alltid ge hundra procent och att kunna sprida detta är egenskapen i det sista hörnet.

Om teammedlemmarnas egenskaper bedöms och ritas in i ett sådant diagram så visar sig tydligt vad som ska tillföras för att höja teamets produktionsförmåga. Där diagrammet inte har någon täckning behövs tillskottet.

Naturligtvis är “rätt” utvecklingskunnande viktigt men här visas också behovet av en helhetsbild. Frågan “vilken typ av personer gör andra bättre” är värd att upprepas. En inte helt lätt fråga. Betydligt enklare är att identifiera motsatsen som när kollegor betraktas som konkurrenter. Hur bekämpas individualistiskt positionstänk? Teamet i fokus!

Hela artikeln finns att läsa här:

Artikel

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.