Plattan

Ordet platta har fått en ny betydelse. Förr utgjorde ordet musiklivets nav omkring vilket hela branschen kretsade. Numera betyder platta eller läsplatta/surfplatta som den också kallas något som håller på att slå igenom på bred front. Det är framförallt i mediavärlden med dagstidningar, tidskrifter och nyhets-förmedling/bevakning som den gör sitt intåg.

Förr tillhörde morronrutinerna att tillsammans med morronkaffet också ögna igenom dagens tidning. Nu håller jag på att försöka anpassa mig till tidens landvinningar. Med kaffekoppen i den högra handen så är den vänstra fri att styra den nyinskaffade läsplattan. Användningsområdet är läsning av nyheter och hålla kolla på artiklar i det ständigt växande och lättillgängliga nyhetsflödet. Hantering av inkommande mail går också bra trots plattans begränsade tangentbord.

Lyfter vi blicken från de ändrade rutinerna och tittar på företeelsen utifrån ett övergripande perspektiv så är det framförallt tidningsutgivningen som påverkas. Nätkostnaderna som ersätter traditionella tryck- och distributionskostnader är bara en bråkdel. Allt talar för att den kommer att slå igenom. Tidningarna tjänar miljonbelopp och konsumenten kan hoppas på större tillgänglighet av ett snabbare och billigare nyhetsflöde.

Vi har också en annan aspekt av det förändrade mönstret. Förutom att tryck och distribution av dagstidningar kostar timmar så innebär det pappersförbrukning. I dessa tider när produktionen måste börja begränsa sin förbrukning av ingående material så kommer också detta argument till stöd för utvecklingen.

Nu är det inte bara en kostnadsfördel för tidningsutgivarna och en miljöfördel för oss andra utan det ger också andra fördelar. Genom de applikationer som nu växer fram för plattorna så kan bevakningen av vad som händer inom de specialintressen som var och en har bli betydligt enklare, snabbare och effektivare. Publiceringen på nätet kan ske betydligt snabbare än vad som gäller för en tryckt tidning/tidskrift. Tillgängligheten är större. Jämför en plattas tillgång till hela nätets information mot en packe tidningar eller tidskrifter som inte blir gamla utan kastas i soporna. Med en platta kan kompletterande sökningar ske. Uppgifter kan på ett helt annat sätt ifrågasättas och verifieras genom nätet.

Företag som har en stor del av sina intäkter från utvecklingsarbete har här en marknad som växer. Många spår med rätta en kraftig tillväxt av applikationer för plattor. En mindre yta för användargränssnittet och en annan eventhantering ställer ändrade krav på utvecklingsarbetet. För de som ligger i startgroparna finns potential. För andra som väljer att avvakta är snart möjligheten borta. De blir kvar på perrongen när tåget gått.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.