The American dream

I min bardom var amerikabreven efterlängtade. Det var en speciell känsla när posten hämtades och den innehöll brev från USA. Min mor hade kontakt med sin faster som utvandrat och bosatt sig i Minneapolis. Breven är borta men minnet finns kvar i form av en liten rödrutig sidenhalsduk. I varje ruta finns en bild av en bilmodell från 1900-talets början. Ett värdefullt minne. Två av min mors äldre syskon tillhörde också gruppen som samlade ihop till en enkelbiljett för att göra den långa resan resan över Atlanten. När livsrummet på hemmaplan var begränsat lockades många att söka lyckan i Amerika. Möjligheternas land.

I slutet av 60-talet och början av 70-talet förändrades bilden av USA. Många engagerades i Vietnamkriget. Det stora landet i väster försökte med överlägsen militär styrka besegra en liten nation. De internationella sympatierna för Vietnams folk var massiva. När Palme fördömer de amerikanska bombningarna av Hanoi julen 1972 leder det till diplomatiska förvecklingar. Bilden av USA förändrades i grunden.

Ännu en revidering av USA-bilden tvingas vi till om vi förflyttar oss till nutid. När Lehman Brothers lämnade in sin konkursansökan 2008 visade sig allvarliga sprickor i finansmaskineriet. Även om de mest akuta hoten kunde avvärjas är krisen långt ifrån över. Efterdyningarna har skapat stora politiska motsättningar. Oenighet råder hur den fortsatta krisen ska hanteras. Obama lyckas inte få till något kompromissförslag utan tvingas till omfattande neddragningar. På nätet hittar jag följande tal i senaten. Det är Vermont företrädare Bernard Sandards som inte skräder orden om Wall Streets girighet.

Bilen är något som förknippas med den amerikanska livsstilen. Om man får tro reportage så är bilens huvudstad Detroit på väg att bli en spökstad. Genom avfolkningen och de minskade skatteintäkterna tvingas de lokala myndigheterna till radikala ingrepp. Avveckling av grundläggande samhällelig service eller rent av konkurs. Vad är på väg att hända? Här finns ett reportage som visades i SVT. Ytterligare en video som på ett tydligt sätt visar problemen finns här.

Det är nu många år sedan amerikabreven slutade komma. Den amerikanska drömmen är inte längre någon dröm. Istället fån man ställa sig frågan om det amerikanska samhället håller på att krackelera?

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.