Tre ekonomer

Är en nyorientering inom ekonomiområdet på väg? Tre ekonomer eller närmare bestämt tre kvinnliga ekonomer pekar på olika delområden som bör sättas under lupp.

Först har vi Stephanie Kelton, en av de ledande företrädarna för Modern Monetary Theory, MMT. Aktuell med boken som i svensk översättningen fått titeln “Underskottsmyten”. Det som MMT och Stefanie Kelton försöker lyfta fram är kunskap om penningsystemet. I boken går hon igenom ett antal myter. En av dessa är att behandla staten som ett hushåll. Vi måste alla hitta balansen mellan inkomster och utgifterna. Men denna restriktion gäller inte för staten i ett land med egen valuta. De sitter så att säga på sedelpressarna. Pengarna är ingen begränsning. Den statliga budgetrestriktionen är en myt. Nu i coronatider har vi sett tydliga exempel på att pengar inte saknas. Riksbanken har muskler att pumpa ut omfattande likviditet i systemet.

Penningutgivarens privilegier är verkligen en guldgruva för de styrande. Vad blir tillämpningen när polletten trillat ner? Ska de fortsätta som idag med att skicka ut färska pengar på tillgångsmarknaderna. Hålla igång efterfrågan på dessa marknader och driva upp priserna då tillgångar byter ägare. Bidra till en positiv utveckling för de som är aktiva på dessa marknader. Öka deras förmögenhet.

Om pengarna inte utgör någon begränsning så pekar MMT istället på reala resurser. Pengar kan enkelt skapas med en knapptryckning. Det är något helt annat med tillgången på kunnig arbetskraft, nödvändiga verktyg eller insatsvaror. Det är där vi har begränsningen.

När fokus flyttas från den monetära till reala sidan är steget inte långt till den andra ekonomen jag vill lyfta fram, Kate Raworth. För några år sedan kom hon ut med boken “Donut Ekonomi”, också den finns i svensk översättning. Hon försöker ge en bild av det ekonomiska området i en jämförelse med två cirklar, en yttre och en inre, liknande en munk. Den yttre cirkeln beskriver jordens ekologiska tak. Ett begrepp som påminner om de planetära gränser som tagits fram av Stockholm Resilience Centre och dess ledare Johan Rockström.

Den inre cirkeln utgör det social fundamentet. Det som är nödvändigt för en trygg och rättvis zon för hela mänskligheten. Mat, hälsa och bostad är grundläggande. Men också fred, rättvisa och jämlikhet behövs för en trygg värld. Utrymmet mellan den yttre och inre cirkeln är det område vi måste hålla oss till.

Hur skapas det som vi alla behöver? Ja, då kliver den tredje ekonomen fram, Mariana Mazzucato. Hennes bok “The value of everything” lyfter fram diskussionen om värde inom ekonomiområdet. Vad skapar värde och hur extraheras det. En gammal diskussion inom ekonomisk teori som åter behöver komma i fokus. Nu i coronatider har vi kunnat läsa om vad som bör prioriteras, samhällsviktigt verksamhet. Olika värdering utifrån ett samhällsperspektiv.

Efter andra världskriget fram till 70/80-talet gällde keynsianska tankegångar. Därefter tog chicagoskolans nyliberala teser över och blev helt dominerande. Är det åter dags för ett paradigmskifte efter femtio år med nyliberalism? Ja, då är dessa damer beredda att ge sina bidrag.

This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.