Trygghet

Trygghet är ett begrepp som jag först på senare tid kommit att inse vidden av. Visst har det alltid funnits men vadå. Trygghet!? För att försöka åskådliggöra dess betydelse tar jag först några exempel.

Första exemplet hämtar jag från tentasituationen. Där den ene går till tentasalen med stor trygghet. Spänningen finns där och även en trevlig känsla att äntligen få skriva av sig. Tryggheten finns. Allt rinner till och svaren kommer med automatik. Men vi har också det motsatta där tryggheten saknas. Då är det inte lika roligt. Tentasalen med dess frågeformulär är ångestladdat. När frågorna läses igenom är det som om allt pluggande är bortblåst. Frågorna känns konstiga. Otryggheten blockerar vägen till svaren som naturligtvis finns där efter många timmars tragglande. Två olika situationer där tryggheten är tyngden som avgör gungbrädans tentautslag.

Vi har också idrottssituationen när en spelare som med vetskapen om tränarens stora stöd i ryggen känner trygghet. Spelaren vågar sig på det omöjliga. Bara attityden innebär en stor fördel och skulle det mot förmodan misslyckas så finns alltid förklaringar på lager. Tryggheten finns när tränarens förtroende borgar för den säkra platsen. Sedan har vi den andra spelaren med bristande trygghet. När han får beträda arenan är situationen en helt annan. Då trygghet saknas så minimeras risken för misslyckande. Spelaren vågar inte spela ut. Utvecklingen uteblir. Tryggheten har talat!

Hur är det med tryggheten i arbetssituationen. Jag vill påstå att trygghet är ett viktigt begrepp och har stor betydelse för arbetsplatsens prestation. Om allt kunnande som finns innanför väggarna ska utnyttjas så är trygghet något som alla måste känna. Trygghet skapar också arbetsglädje! Här vill jag åter lyfta fram uttrycket vilken typ av personer gör andra bättre. Viktiga ingredienser är generositet och solidaritet. Trygghet skapas om alla kan känna arbetsgruppens stöd i ryggen. Något helt annat är när individualistiskt och egoistiskt tankemönster får fotfäste. Det kan gälla allt från individuella bonusar till drivandet av frågor utifrån ett egoistiskt karriärperspektiv. När dessa tankegångar slagit rot på arbetsplatsen kan de likt en epidemi vara svår att stoppa. Vi får en situation där tryggheten ersätts med bevakning och kontroll av varandra.

Trygghet är värd att kämpa för!

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.