Category Archives: Pengar

MMT

MMT är en förkortning som kommit i ropet. Allt oftare dyker de tre bokstäverna upp i den offentliga debatten. Är de bakomliggande tankegångarna på väg in? Något som får genomslag? Enligt min mening är bokstavskombinationen värd en undersökning. Vad gömmer … Continue reading

Posted in Arbete, Ekonomi, Pengar | Leave a comment

E-kronan

I kön till livsmedelsbutikens kassa blir jag varse att jag hamnat i otakt med tiden. Alla före mig i kön betalar med kort. När jag själv kommer fram och kassören räknat ihop, plockar jag fram mina sedlar och några mynt, … Continue reading

Posted in Demokrati, Globalisering, Historia, Pengar, Strukturomvandling | Leave a comment

Riksbanken och penningmängden

Banksektorn och då speciellt Swedbank har hamnat i mediefokus de senaste veckorna. Uppdrag gransknings genomgång av bankens agerande i Baltikum väcker frågor. De styrande inom banken verkar röra sig i gråzonen mot det åtalbara. Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning om … Continue reading

Posted in Pengar | Leave a comment