Flyktingströmmen

965@70

En liten pojke ligger död på en strand. Bilden ger flyktingsituationen innehåll. Något som händer långt bortom horisonten på vår inrutade vardag. Bilden berör. Trots avståndet hugger det till i bröstet. Barn som drabbas. Debatten om flyktingsituationen har tagit en ny vändning. Bägaren är på väg att rinna över. Något måste göras. Tidningar fylls med artiklar och TV ger direktrapporter och debatter. Vi har kommit till en ny punkt. Alla vill hjälpa till.

På tre minuter ger Rosling en bra bild av dagens situation. Jag länkar till hans beskrivning. Bestämmelser och överenskommelser har skapat situationen där användande av legala transportvägar förhindras. När flygbolagen riskerar dryga kostnader leder det till att de vägrar ta med flyktingar på sina ordinarie turer. Smugglarnas undermåliga båtar skulle kunna ersättas med sjövärdiga färjor. Regelverk har skapat grogrunden för den illegala marknaden. Diskussionen om den illegala människohandeln måste utgå ifrån och ifrågasätta de bestämmelser som finns.

Jag ser uppgifter om att det finns 4 miljoner som flytt Syrien. I första hand finns de i grannländerna som Turkiet och Libanon. Turkiet har tagit emot 1,8 miljoner och Libanon 1,2 miljoner. Media basunerar ut en enorm flyktingström till Sverige. Uppgifter om att 200 kommit till Malmö det senaste dygnet. När flyktingströmmen räknas i miljoner. Proportioner!

Vad händer i Syrien? Varför överger befolkningen sina hem och ger sig iväg mot en oviss framtid? Har de tappat hoppet om en dräglig framtid i sitt hemland. Jag söker förklaringar. Finns det trovärdiga berättelser.

Första artikeln som jag stöter på är Göran Greiders “Flyktingkatastrofen är ingen naturkatastrof”. Han vill peka på sambandet med USA:s invasionskrig mot Irak våren 2003. Resonemanget bygger på att krossandet av Saddam Husseins militärapparat öppnade vägen för olika rebellgrupper och extremister. IS fick fotfäste. En generell förklaring över maktförhållanden, gäller såväl länder som företag och andra mindre grupper. När den befintliga makten försvagas finns ett tomrum som ska fyllas. Frågan är vad som kommer istället.

Ett annat försök till förklaring ges i ett blogg-inlägg. Här är länken. Där pekas på befolkningstillväxten. Syrien hade 1960 en folkmängd på 4,5 miljoner. Dryga 30-år senare 1994 hade den växt till 13,8 miljoner. År 2010 var antalet 22,5 miljoner. Tillsammans med torkan 2006-2011 finns en försörjningskris som anges som en av huvudorsakerna till inbördeskriget.

Samhällen som inte fungerar. Dess innevånare har varken försörjning eller känner trygghet. Är den växande flyktingströmmen tecken på att allt fler samhällsbyggen håller på att rämna. Hur byggs ett hållbart samhälle? Är det dags att damma av parollen från den franska revolutionen 1789 “Frihet, jämlikhet, broderskap/solidaritet”, och ge slagorden innehåll.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.