Mellan kohandel och förintelsen

Hur ska den svenska politiska situationen beskrivas? Har vänster-högerskalan tjänat ut sin roll? Det är inte längre sossarna mot ett borgerligt block. GAL-TAN skalan där Grön-Alternativ-Liberal ställs mot Traditionell-Auktoritär-Nationalistisk är inte hellre relevant. Var finns representanter för den första delen av skalan, GAL delen? För att beskriva dagens politiska situation lånar jag två begrepp som för tankarna till 30- och 40-talet. Först har vi beteckningen kohandel. Det förknippas med sossarnas och bondeförbundets uppgörelse om den ekonomiska politiken från 1933. Det andra begreppet är förintelsen som betecknar en mörk tid i Europas historia där stora delar av den judiska befolkningen utrotades.

Hur kan dessa begrepp, kohandel och förintelsen, hänga samman med dagens politiska situation anno 2022?

Jag läste en intern kritik av den socialdemokratiska ledningens valstrategi. Avsaknaden av vallöften i form av konkreta reformer som direkt kunde kopplas till vardagen för många var huvudpoängen i kritiken. Istället fick de blåbruna sätta agendan med sina frågor. Avgörande för utgången. Kritiken har sin poäng men partiledningens linje är också lätt att förstå. Ledarna ville inte binda upp sig med vallöften som skulle innebära låsningar i kommande förhandling med andra partier när riksdagsmajoritet skulle säkras. Flexibilitet i den efter valet kommande kohandeln var viktigare än konkreta vallöften.

Förintelsen har också sin speciella ingång till dagens politiska situation. För några år sedan lovade moderatledaren Ulf Kristersson förintelseöverlevaren Hedi Fried att aldrig ha något samröre med SD. Bilden från handslaget mellan Ulf och Hedi har etsat sig fast. Det var då, nu några år senare gäller något helt annat. Kristersson 180-gradersgir får visa på politikers allt tvärare kast. Inget är heligt längre när maktens taburetter ska besättas.

Där i skärningspunkten mellan kohandel och förintelsen befinner sig dagens politiska sfär. Trettiotalet är inte långt borta.

This entry was posted in Demokrati. Bookmark the permalink.