Resan

Alarmet i telefonen väcker mig tidigt, mycket tidigt. Tåget som ska ta mig söderut har avgångstiden 6:16. Det gäller att vara på tårna även om jag helst skulle vilja somna om. För som alltid måste jag vara i god tid, sista minuten stressen skulle förstöra hela dagen.

Väl på tåget kan jag luta mig tillbaka, försöka slumra till och få tillbaka några av de timmars nattsömn som gått förlorad. Jag väcks ur min lätta slummer av tågets krängning. Tittar ut och ser det svenska sommarlandskapet. Grönt, frodigt och fullt av blommor. Vackert!

Landskapet passerar förbi och plötsligt utan förvarning befinner vi oss i en tunnel. Tryckförändringen känns, mina öron protesterar och i fönstrets mörker glimtar enstaka lampor förbi. På andra sidan besöket i underjorden hinner inte heller mina öron med omställningen. Det krävs tid innan balansen återvänder.

På vägen söderut passerar vi en mindre ort. Namnet på stationen hinner jag inte uppfatta för hastigheten sänks inte nämnvärt. Antagligen många år sedan tågen stannade här. Det mesta verkar igenbommat, förfallet. Den bild som förmedlas från fönstret när tåget rullar förbi är dyster. Depressionen ligger på lur för de som inte hann med när förändringens vind tog de företagsamma. De som blivit kvar har hamnat på förändringens avigsida.

Många timmar innan slutstationen siktas. Där i tågets mjuka fåtölj finns tiden. Digitaliseringen med smartphone ger möjligheter, jag stoppar in öronpropparna och lyssnar till en podd. Information, desinformation eller bara en stunds bakgrundsbrus? Det som jag ger en halvtimme av resan handlar om fondförvaltning. Några bankkillar har upptäckt en möjlighet med bankernas förvaltningsavgifter.

Vad hände egentligen när pensionspengarna skulle ut på börsen? Gick vi från ett samhälle dominerat av industri och tillverkning till räntesamhälle. Jakten på den bästa avkastningen! Placeringsbeslut av tillgångar. Det är som en arbetskamrat sa till mig för många år sedan. ”Man blir inte rik på arbete, det är i handel med aktier pengarna finns.”

Väl framme, många mil söderut, möts jag av värmen. Några grader på celsiusskalan känns tydligt. Värmen dessa juli-dagar frestar på. Ihållande dagar när termometern rör sig runt 30-strecket. Jag avundas inte de som måste tillbringa sin tid i betydligt varmare klimat. Stigande temperatur är ett av tecknen på klimatförändringen. Oroande effekter med värmeböljor som gör vissa platser näst intill obeboeliga. För mer än hundra år sedan valde många en enkel biljett västerut när missväxten slog till. Var tar de som hamnat i olidliga värmeböljor vägen? Stängda gränser, människosmugglare som vädrar pengar och främlingsfientlighet som frodas. Inga trevliga alternativ.

Hur reagerar vi när mänsklig aktivitet påverkar vår livsmiljö?

Posted in Miljö | Leave a comment

Bostadsfrågan

Bostadsfrågan har blivit en vattendelare i svensk politik. Låsta positioner! Riksdagens förtroende för ministären Löfven sviktar. Hur kan man se på det som händer? Jag försöker mig på ett resonemang utifrån två perspektiv som är ständigt närvarande i de flesta frågor.

Först har vi sakfrågan. Bostad, är något vi alla måste ha. Men hur ska organisationen se ut? Är det de så kallade marknadskrafterna som ska vara vägledande för beslut. Från nybyggnation till reglering av prislapp och där organisering av hyresgäster ses som en marknadsimperfektion. Lämnar vi marknadsmodellens idealbild så finns många sidor i nuvarande bostadssituation som oroar. Ett sådant orosmoln är segregationen, uppdelningen i fina områden och slum. Samhället riskerar att rämna med allt vad det innebär. Vi har också en prisutvecklingen inom bostadsområdet som skapar problem. Tröskeln för att skaffa sig ett första boende har blivit oöverstiglig för många. Prisutvecklingen i bostadssektorn ligger också bakom en skenande skuldsättning. Det innebär stor känslighet för räntor, arbetslöshet och prisförändringar som på ett personligt plan kan leda till katastrof. På samhällsnivå ligger den stora krisen på lur. Hur ska då segregationen, skuldsättningen och prisutvecklingen hanteras? Finns alternativ till marknaden eller är det “more of the same” som gäller? Jag ser uppgifter om bostadssituationen i Wien. Där går det att hyra en lägenhet till halva kostnaden jämfört med Stockholm. Inte en enda bostad i allmännyttan har sålts ut. Intressant, en väg värd att undersöka. Jag kan bara hålla med MP:s förre språkrör Birger Schlaug när han skriver “Boende skall inte vara ett instrument för spekulation”

Det andra sidan är maktperspektivet, taktiska överväganden i ett maktspel, paktbildning. Ända sedan Löfven tillträdde som ledare för socialdemokratin har han sträckt ut en öppen hand till allianspartierna. En invit till samarbete. Januariöverenskommelsens punkter visar att socialdemokratins sakpolitiska överväganden fått vika för taktiska hänsyn. Möjligheten att bryta upp alliansen fick kosta. Socialdemokratin som tidigare utifrån sin storlek kört över samarbetspartners visar nu istället stor kompromissvilja. Taktiken lyckades, Löfven slog in sin kil mellan center/liberalerna och moderaterna. Men vad är myntets andra sida när en första utvärdering görs? Vi har en situation där Lööfs nyliberala agenda får styra socialdemokratins politiska beslut. Väljare som flyr, socialdemokratin är inte längre med självklarhet det största partiet. Intern kritik som växer sig allt starkare. Det som skulle säkra ett långsiktigt socialdemokratiskt maktinnehav genom att slå sönder alliansen blev något annat. Nya formationer och rörelser i väljarkåren.

För det nya blocket i svensk politik, SD-M-KD, är bostadsfrågan sekundär. De sätter maktfrågan i centrum. Tar med öppna armar emot möjligheten att utmana om regeringstaburetterna.

Centerns position är svårare att placera in i något av facken, sakfråga kontra maktsträvan. Partiets utveckling från Thorbjörn Fälldins saktmodiga pipstoppande till Annie Lööfs banerförande av nyliberalismen i Margaret Thatchers och Ayn Rands anda är en förvandling modell större. Med uppgörelsen om arbetsrätten lyckades Lööf slå sönder solidariteten inom LO. Med den aktuella punkt 44 i JÖKen skulle hyresgästföreningen marginaliseras. De mångas organisering på arbetsmarknad och bostadsmarknad har ingen plats i den nyliberala agendan. Lööf håller hårt i sin ideologiska övertygelse. Hon är bredd att släppa marknadshyrorna men vad får hon istället?

Löfven avgår men hoppas säkert få talmannens förfrågan. Ska den förre förhandlaren hitta en öppning i det låsta läget?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Demokrati

Demokrati är ett ord ofta återkommande i media. För mig känns det positivt laddat, jag tar det för givet. Men på senare tid har jag kunnat läsa rubriker som “Demokratin är hotad” eller se boktitlar som “Efter demokratin”. Demokratin är inte självklar. På ytan förknippas demokrati med allmän och lika rösträtt. Likhet inför lagen är en annan del som ingår i begreppet. Henrik Arnstadt har grottat ner sig i demokratibegreppet. Hans undersökning resulterade i boken “Hatade demokrati”. Det han lyfter fram som demokratins kärna är inkludering. Inkludering i dialogen och delaktighet i besluten.

Hur ser vardagsdemokratin ut? Jag försöker närma mig begreppet utifrån mina erfarenheter. Plocka in några minnesbilder med motsatsparet inkludering/exkludering och delaktighet som referenspunkt.

Första exemplet hämtar jag från min skoltid. Vi återvänder till det som kallades folkskola. Byskolan där eleverna kom från byarna inom någon mils radie. Oftast med flera klasser i samma skolsal. Det var långt innan diskussionen om skolnedläggningar kommit igång. Applicerar jag skalan inkludering – exkludering bland mina skolminnen hamnar vi i mobbingdiskussionen. Visst förekom mobbing. En situation som kunnat utveckla sig till allvarlig mobbning uppstod. Varifrån initiativet kom vill inte minnet ge svar. Däremot har en annan minnesbild etsat sig fast. När vi såg skräcken i den mobbades ögon så satte en av killarna med hög status stopp. Mobbingen fick inte fäste. Ingen exkludering ur klassgemenskapen. Från en definition av demokrati hamnar jag i ledarskapets betydelse. Personer som lyfts fram av kollektivet till ledande ställning måste hålla demokratins fana högt.

I arbetslivet har jag upplevt mängder av situationer där skalan inkludering – inkludering kan användas. Den finns inom oss. Jag har stött på personer som verkligen vill hålla ihop arbetskollektivet. Bidrar med omtanke och sprider gemenskap och skapar vi-känsla. Men jag har också stött på dess motsats. De som vill individualisera, rangordna utifrån endimensionella kriterier och i förlängningen stöta ut vissa personer ur arbetsgemenskapen.

Delaktighet i beslut är inte entydigt. Finns en skillnad mellan känsla av delaktighet och faktiskt deltagande? Mina första steg in i arbetslivet togs som springschas på en liten verkstad. Det var verkligen en miniverkstad, bara verkaren och jag. Efter några månader blev det byte på verkmästarposten. Skillnaden för mig blev enorm. Jag kände mig delaktig på ett helt annat sätt även om jag insåg att den hade en gräns.

Men delaktighet är mer än bara en känsla. Den har också en mörk följeslagare. Från minnet plockar jag en händelse som på ytan verkade vara en dialog med delaktighet som mål. Plocka fram argument inför ett vägval. I efterhand har jag insett att det var något helt annat. Situationen var riggad, från vilka som bjöds in till det som jag kallar lobbyingverksamhet för att skapa lojalitetsband. Delaktighet hade övergått till paktbildning. Sakfrågan hade blivit en maktfråga.

Om vi i vardagsdemokratin har ett dilemma. Sakfrågor som blir maktfrågor blir denna tendens mångfaldigad på en övergripande samhällsnivå. Det är inte bara sakfrågan vi måste ta ställning till utan också inse hur makten är fördelad. Vem sitter med resurserna, var finns lojaliteterna.

Posted in Demokrati, Ledarskap | Leave a comment