Värmebölja

Utomhustermometern tangerar 30 strecket. På vår inglasade balkong är det betydligt mer när eftermiddagssolen tittar in och luften står stilla trots att jag öppnat upp några av rutorna. Gränsen vad som är behagligt har passerats. Det blir några extra glas vatten för att hålla värmeslaget borta. Men sommarn är trots allt efterlängtad. Dess värme är bättre än vinterns kyla. Inga extra lager med kläder behövs för att ta en promenad. De dagar som värmen passerar det behagliga är så få eller…

Enligt klimatforskarna är människans aktiviteter på väg att värma upp planeten. De stödjer sig på observationer, statistiken är entydig. Processen är långsam men pekar i en bestämd riktning. Den har inte corona-epedemins plötsliga och våldsamma utbrott. Virusattacken bemöttes med nedstängning av stora delar av samhället. Förbud mot folksamlingar och hålla armlängds avstånd var åtgärder för att motverkar spridningen. Mot uppvärmningens långsamma förlopp skjuts åtgärderna på framtiden.

Vi är på väg mot en ökning av temperaturen med två grader. Vad händer när vi är där? Jag plockar fram några av de effekter som ofta lyfts fram.

Antalet arter kommer att minska. Korallreven kommer att dö. Hela 25 procent av arterna i havet är beroende av korallreven. Ekosystemet runt polerna kollapsar.

Stigande havsnivåer innebär katastrofer för låglänta delar. Jag ser uppgifter att stora delar av Bangladesh skulle hamna under vatten. Vilket bara det skulle innebära 16 miljoner människor på flykt. Andra mångmiljonstäder som kommer att beröras är Calcutta, Bombay och New York.

Svårartade värmeböljor och vattenbrist för över 2 miljarder människor. Hur stor blir flyktingströmmarna vi får se när obeboeliga områden överges?

Forskarna varnar också för så kallade tipping points. Trösklar då det inte finns någon återvändo till vad som idag betraktas som normala miljöförhållanden.

Processen är långsam, men vi måste reagera i tid. Precis som med coronan kan lidande undvikas om vi sätter in åtgärder i tid. Vänta och se är ingen bra strategi. Men politiker verkar ha outsourcat sitt ansvar till marknaden. När Greta driver tesen “lyssna på forskarna” vill politiker ta selfies med henne. De beundrar kändisen, ser ett lyckat varumärke och vill förknippas med henne. Hennes budskap har de inte tagit in. Var är partier och politiker som vill driva miljöfrågan? Forskningen finns på plats, uppslutningen vid demonstrationer världen över tyder på att frågan är på väg att ta plats hos många. Dags att sätta igång! Kraftfulla beslut i miljöfrågor är en överlevnadsfråga även om de går emot marknadens intressen. Livsbetingelserna är viktigare!

This entry was posted in Miljö, Uncategorized. Bookmark the permalink.